Nálezy z výskumov na trase R1 predstavia na výstave

Nálezy z archeologických výskumov na trase rýchlostnej cesty R1 predstaví výstava v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Vernisáž bude v utorok 8. júna o 14:00. Návštevníci si budú môcť pozrieť napríklad časť rímskej cisárskej sochy z pozláteného bronzu, šperky, prasleny či zaujímavé keramické súbory z Mikovho dvora pri Nitre. Množstvo nálezov bude pochádzať z Beladíc v okrese Nitra, kde bol jeden z najrozsiahlejších výskumov. Výstavu „R1 – Nitra – Tekovské Nemce – Banská Bystrica – Archeologické objavy“ organizuje Archeologický ústav v spolupráci s dodávateľom stavby Granvia Construction s.r.o., Nitrianskym samosprávnym krajom a múzeom.

 


V Beladiciach existovalo germánske sídlisko od konca 2. storočia až po polovicu 5. storočia. Zaraďuje sa k najdlhšie fungujúcim sídliskám z tejto doby na našom území a aj rozsahom patrí k najväčším. Väčšina objavených nálezov pochádza z 3. a 4. storočia. Našli tu napríklad bronzové a strieborné spony, rímske mince či železný rímsky stilus čiže písadlo. K ďalším významným nálezom patrí časť rímskej cisárskej sochy z pozláteného bronzu s rozmermi približne 20 krát 15 centimetrov. „I keď je to len kúsok plášťa, je to veľmi dôležitý nález, pretože v priestore severne od Rímskej ríše možno len veľmi zriedkavo niečo takéto nájsť. Svedčí to o tom, že Germáni pri výbojoch do Rímskej ríše v nejakom meste rozbili takúto sochu, surovinu si podelili a priniesli sem,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay.


Archeológom sa podarilo nájsť aj plastiku tehotnej Venuše z mladšej doby kamennej, hlavu z plastiky medveďa alebo medenú sekerku. Zaujímavým objavom bola kapsula na šminky, ktorú ženy nosili zavesenú na krku. „Týchto kapsúl nie je v Európe veľa a už sa tešíme na jej chemický rozbor,“ uviedol Ruttkay.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Archeológovia našli nádobku na šminky z doby rímskej

Kapsulu na šminky našli archeológovia na germánskom sídlisku z doby rímskej v Beladiciach pri Nitre. Nádobky sa nosili zavesené na retiazke na krku. Ženy ich mali aj niekoľko, každú na iný druh šminiek. Kapsule archeológovia v minulosti považovali za prívesky, v ktorých sa nosili napríklad relikvie svätých. Maďarskí vedci však analýzou prišli na to, že ich obsah ženy používali na svoje skrášľovanie. „Presne sa dali doložiť rôzne farby a vône. Týchto kapsúl nie je v Európe veľa a už sa tešíme na chemický rozbor,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay.

Pri výstavbe R1 našli archeológovia 300 hrobov

Vyše 300 hrobov dávnych obyvateľov okolia Nitry už našli archeológovia pri výskumoch súvisiacich s výstavbou rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra – Tekovské Nemce. Najväčšie je v Čiernych Kľačanoch a pochádza z 11. storočia. Z rovnakého obdobia pochádzajú aj hroby v Tesárskych Mlyňanoch, kde je okrem toho aj pohrebisko z doby sťahovania národov. Menšie pohrebisko najnovšie archeológovia objavili v Selenci. Okrem toho nachádzajú po celom úseku budúcej cesty roztrúsené hroby z rôznych dôb.

Odpovede

 1. Nálezy z výskumov na trase R1 / výstava + seminár
  clanok… http://www.obnova.sk/clanok-3282.html

  Tehotnú Venušu a ďalšie nálezy z trasy R1 vystavujú v Nitre

  NITRA 8. júna (SITA) – Výstavu archeologických nálezov z výskumov na trase rýchlostnej cesty R1 Nitra – Banská Bystrica dnes otvorili v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Návštevníci tu môžu vidieť napríklad plastiku tehotnej Venuše z mladšej doby kamennej, množstvo šperkov, ľudské kostry či keramiku dávnym obyvateľov tohto územia. Výstavu otvoril minister dopravy Ľubomír Vážny, zástupcovia dodávateľa stavby Granvia Construction s.r.o., kraja a mesta. Pripravil ju Archeologický ústav v Nitre a Ponitrianske múzeum.

  Archeologický výskum na trase R1 je najplodnejší a najrozsiahlejší výskum, aký sa kedy na Slovensku robil v súvislosti s výstavbou cesty. Archeológovia objavili také množstvo nálezov, že by naplnili niekoľko kamiónov. Našli 600 hrobov a tisícky sídliskových objektov. Rozhodujúca časť výskumov na trase R1 od Nitry po Banskú Bystricu sa skončila ku koncu apríla. Archeológovia preskúmali desiatky lokalít od praveku až po stredovek, z nich bolo zhruba 23 významnejších. Na niektorých z nich archeologický výskum priniesol výsledky európskeho významu – Beladice, Selenec, Mikov Dvor, Čierne Kľačany, Tesárske Mlyňany. „Nálezisko Mikov Dvor, kde sme našli osídlenie od Veľkej Moravy až po 12. – 13. storočie, nám ukazuje, že Nitra bola v tej dobe naozaj jedno európske centrum a bola väčšia ako dnešné mesto,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay.

  Minister Vážny vyzdvihol korektnú spoluprácu dodávateľa stavby a archeológov. „Som rád, že sa našiel konsenzus, ktorý vyústil do objavu avarských pohrebísk pri Nitre, veľkomoravského sídliska vo Veľkých Chrášťanoch, pohrebiska z doby sťahovania národov v Tesárskych Mlyňanoch, pohrebiska z 11. storočia v Čiernych Kľačanoch a iných,“ povedal Vážny. Zlatým klincom snahy archeológov bolo objavenie plastiky tehotnej Venuše v Beladiciach. „Viac ako 5 000 rokov prežilo toho spodobnenie nositeľky života v zemi,“ podčiarkol Vážny. Na Slovensku sa doteraz našlo desať antropomorfných sošiek a niekoľko ich malých fragmentov, avšak toto je prvá, ktorá zvýrazňuje tehotenstvo. K ďalším významným nálezom z Beladíc patrí napríklad časť rímskej cisárskej sochy z pozláteného bronzu, bronzové a strieborné spony, rímske mince alebo železný rímsky stilus čiže písadlo.

 2. Re: Nálezy z výskumov na trase R1 predstavia na výstave
  Archeologický ústav SAV v Nitre a Ponitrianske múzeum v Nitre Vás pozývajú na

  Seminár o najvýznamnejších výsledkoch archeologických výskumov na stavbe R1 v rokoch 2009-2010

  seminár sa uskutoční 2. júla vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea Štefánikova trieda 1, 949 01, Nitra

  9.30 – Oficiálne otvorenie a príhovor
  9.40 – 9.50 M. Ruttkay: História a priebeh výskumov.
  9.50 – 10.10 A. Nemergut/B. Zajacová: Nitra – Mikov dvor I – zaniknutá stredoveká dedina.
  10.10 – 10.30 M. Bielich/J. Ruttkayová: Nitra – Mikov dvor II – praveké a stredoveké sídliská a včasnostredoveké pohrebisko.
  10.30 – 10.50 A. Bistáková/M. Kopčeková: Nitra , poloha Selenec – polykultúrna lokalita.
  10.50- 11.20 Diskusia / Prestávka

  11.20 – 11.40 A. Bistáková/P. Bednár/J. Ďuriš: Pohranice – sídlisko z doby kamennej, doby laténskej a stredoveku.
  11.40 – 12.00 V. Mitáš: Hosťová – sídlisko z doby kamennej.
  12.00 – 12.20 H. Baliová/P. Bednár/R. Malček/M. Ruttkay: Beladice I – sídlisko z doby kamennej a doby rímskej.
  12.20 – 12.40 Diskusia
  12.40 – 13.30 Obed

  13.30 – 13.50 M. Ruttkay/J. Haruštiak/M. Jakubčinová : Veľké Chrašťany – sídlisko z 10.-11. storočia.
  13.50 – 14.10 M. Ruttkay/M. Vojteček: Tesárske Mlyňany- praveké a stredoveké sídliská, pohrebiská z doby sťahovania národov a z 10.-11. storočia.
  14.10 – 14.30 M. Cheben/Z. Poláková/M. Ruttkay: Čierne Kľačany – sídliská a pohrebiská z praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku
  14.30 – Záver

Comments are closed.