V Zlíne predstavili slovenskú maliarsku modernu

TRENČÍN 3. januára 2004 (SITA) – Slovenské maliarstvo prvej polovice 20. storočia zo zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského je reprezentatívnou výstavou trenčianskej galérie v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne.Na Morave vystavujeme najcennejšie šperky nášho zbierkového fondu, povedala dnes pre SITA riaditeľka galérie Danica Lovišková. Prostredníctvom diel 34 autorov približuje táto kolekcia zložitú cestu formovania slovenskej moderny, mapuje najdôležitejšie vývojové tendencie, prúdy, etapy, osobnosti i diela slovenského maliarstva prvej polovice 20. storočia. Zároveň približuje bohaté námetové rozvrstvenie siahajúce od vidieckeho žánru cez krajinomaľbu a zátišie až po figurálne motívy, akty a portréty.

Podľa D. Loviškovej je to recipročná výstava, pretože od decembra je inštalovaná vo výstavných priestoroch galérie v Trenčíne výstava České maliarstvo 19. storočia zo zbierok zlínskej galérie. Galérie budú v spolupráci pokračovať aj v budúcnosti a majú pripravené viaceré spoločné projekty.

Najrozsiahlejšiu a najcennejšiu časť zbierkového fondu Galérie M. A. Bazovského tvorí popri súbore diel zakladateľskej osobnosti Bazovského súbor slovenského maliarstva 20. storočia. Sú v nej zastúpené najhodnotnejšie akvizície za 35 rokov činnosti tejto inštitúcie. V zastúpení najvýznamnejších autorov zakladateľskej generácie cez Generáciu 1909 až po pokolenie II. svetovej vojny prináša veľmi diferencovaný pohľad a prehľad slovenskej výtvarnej scény prvej polovice 20. storočia, uviedla Lovišková.

Výstava Slovenské maliarstvo prvej polovice 20. storočia v Zlíne potrvá do 6. marca.

(SITA, kz;pu), 200501030304

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny, jej rozvoj a obohatenie o avantgardné impulzy v 30. rokoch, prínos výtvarnej generácie obdobia vojny vyznievajúci ešte v 50. rokoch, progresívne neoavantgardné úsilia 60. rokov, viac-menej alternatívne podoby výtvarného umenia obdobia totality, tzv. novej maľby a sochy 80. rokov ako i multimediálne snahy záveru 20. storočia.