V Lesníckom a drevárskom múzeu výstava prác mladých šperkárov

ZVOLEN – Hotové šperky i grafické návrhy študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici si oddnes môžu záujemcovia pozrie? na výstave Šperk, ktorú otvorili vo zvolenskom Lesníckom a drevárskom múzeu. Výstava prezentuje okolo 50 náramkov, náhrdelníkov, náušníc, ?eleniek i celých súprav, vystavené sú aj exponáty vyjadrujúce dizajnérske riešenia úžitkových a ozdobných predmetov. Autormi exponátov sú žiaci tretieho ro?níka a maturanti z odboru výtvarné spracovanie kovov a drahých kame?ov so zameraním na zlatníctvo a strieborníctvo.

Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici vznikla v roku 1966. Jej pôvodný názov bol Stredná umeleckopriemyselná škola. Spo?iatku to bola jedna trieda s odbormi plošné a plastické rytie kovov a umelecké ková?stvo a zámo?níctvo. Každým rokom vznikali ?alšie študijné odbory ako zlatníctvo a strieborníctvo, umelecké odlievanie kovov, tvarovanie strojov a nástrojov, tvarovanie výrobkov z plastických hmôt, konzervátorstvo a reštaurátorstvo. Najmladším študijným odborom je tvorba hra?iek a dekoratívnych predmetov, ktorý vznikol v roku 1989. V roku 1986 vznikol zlú?ením odborov tvarovanie strojov a nástrojov a tvarovanie výrobkov z plastických hmôt odbor tvarovanie priemyselných výrobkov. V roku 1996 sa odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo pretransformoval na odbor štukatérstvo.

Obsahom vyu?ovania zlatníctva a strieborníctva sú klasické techniky zlatníctva ako cizelovanie, smaltovanie, granulácia, filigrán, zasadzovanie kame?ov a iné, ktorých základom je dobré zvládnutie remesla – pilovanie, pílenie, spájkovanie. Východiskom pre remeselnú realizáciu je predmet navrhovanie šperkov.

Výstava Šperk bude v Lesníckom a drevárskom múzeu inštalovaná do 11. februára.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, keramika, mozaika, dekoratívna maľba a iné. Grant je určený na realizáciu projektu s názvom „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“, ktorý sa bude realizovať 10 mesiacov od decembra 2005 do septembra 2006.