Stredoslovenské múzeum vo víre striebra a farieb

BANSKÁ BYSTRICA 25. júla (SITA) – Vo víre striebra a farieb je názov výstavy strieborných šperkov Marty Filovej a kresieb a malieb Viery Čapkovej, ktorú dnes otvorili v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Podľa jeho riaditeľa Ivana Šoku ide o symbiózu krehkej, jemnej krásy – drotárskeho umenia inšpirovaného ľudovými motívmi a pastelov a akvarelov postáv, ženských aktov a prírodných scenérií.
Na výstave M. Filová prezentuje 74 kolekcií šperkov, zväčša pozostávajúcich z náhrdelníka a náušníc, sčasti tiež obsahujúcich náramky a brošne. Inšpirácie berie autorka vo výšivke rodnej obce Malženice pri Trnave, čerpá ich zo života, prírody a mytológie, spracúva ich tzv. severozápadnou drotárskou technikou a dopĺňa drahými kameňmi – opálom, ametystom, perlami a jantárom. Vznikajú tak šperky ako Rašenie jari, Lúka, Magnólia, Afrodita či Jablko poznania.
V. Čapková sa inšpiruje tiež prírodou, mytológiou, sú tu ale aj túžby a sny. Pôvodná reštaurátorská profesia a pobyty v Španielsku sa odzrkadľujú vo farebnosti, zmyslu pre detail a expresívnosti, ktoré spolu vytvárajú pocit nežnosti a pokoja.M.Filová sa narodila 7. augusta 1945 v Malženiciach, absolvovala VŠDS v Žiline a pracovala ako učiteľka na SOU chemickom v Žiline. Drotárskej tvorbe sa venuje šesť rokov, v minulom roku bola navrhnutá na Ženu roka.

V. Čapková sa narodila 14. mája 1950 v Bratislave. Študovala reštaurovanie a konzervovanie pamiatok na Inštitúte múzeí a galérií v Brne a v španielskom Muzeu de Arte de Cataluňa v Barcelone. Reštaurovala nástenné a doskové maľby, ikony, nábytok, keramiku, textil v SR aj zahraničí. V Španielsku a Taliansku mala od roku 1989 tri samostatné výstavy a zúčastnila sa na 14 kolektívnych výstavách.

(SITA, ku;fa), 0368

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

M. Filová a V. Čapková

M.Filová sa narodila 7. augusta 1945 v Malženiciach, absolvovala VŠDS v Žiline a pracovala ako učiteľka na SOU chemickom v Žiline. Drotárskej tvorbe sa venuje šesť rokov, v minulom roku bola navrhnutá na Ženu roka.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.