Dva zaniknuté kostoly vo Svodíne

10. 08. 2004 – 31. 12. 2004
Čo Vás čaká? V rokoch 1995-2000 uskutočnilo Slovenské národné múzeum–Archeologické múzeum výskum zaniknutého kostola sv. Michala, zničeného v roku 1945 v časti Maďarského Svodína.
V rokoch 2000-2001 v časti Nemeckého Svodína preskúmalo objavené pozostatky druhého kostola, ktorý zanikol už za tureckých vojen.
Gro inštalovaných exponátov na výstave tvoria umelecko-historické pamiatky po zreštaurovaní, ktorými sú: zbrane a výzbroj, keramika, sklo, mince, šperky a ozdoby odevov od stredoveku až po 18. storočie.
K najcennejším nálezom patrí románsky bronzový korpus – Kristovo ukrižované telo z procesného kríža so stopami pozlátenia, ktorý sa našiel v lodi zaniknutého kostola (v nemeckej časti Svodína).
Unikátne sú aj šperky – ihlice do vlasov, čelenky a prstene, ktoré predstavujú umelecko-remeselné majstrovstvo šperkárov a zlatníkov 16. až 18. storočia.

Organizátor : SNM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM, Bratislava, Kontakt : 0254416034, E-mail : archeologicke_muzeum@nextra.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Počiatky mečov na Slovensku

Výstava prezentuje vývoj meča ako zbrane, ale aj ako symbol moci a práv vládnucich a privilegovaných. Neskôr táto sečná a bodná zbraň patrila k elitnej výzbroji bojovníkov v staroveku ako i k výzbroji družiníkov kniežat v ranom stredoveku.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.