Dva zaniknuté kostoly vo Svodíne

10. 08. 2004 – 31. 12. 2004
Čo Vás čaká? V rokoch 1995-2000 uskutočnilo Slovenské národné múzeum–Archeologické múzeum výskum zaniknutého kostola sv. Michala, zničeného v roku 1945 v časti Maďarského Svodína.
V rokoch 2000-2001 v časti Nemeckého Svodína preskúmalo objavené pozostatky druhého kostola, ktorý zanikol už za tureckých vojen.
Gro inštalovaných exponátov na výstave tvoria umelecko-historické pamiatky po zreštaurovaní, ktorými sú: zbrane a výzbroj, keramika, sklo, mince, šperky a ozdoby odevov od stredoveku až po 18. storočie.
K najcennejším nálezom patrí románsky bronzový korpus – Kristovo ukrižované telo z procesného kríža so stopami pozlátenia, ktorý sa našiel v lodi zaniknutého kostola (v nemeckej časti Svodína).
Unikátne sú aj šperky – ihlice do vlasov, čelenky a prstene, ktoré predstavujú umelecko-remeselné majstrovstvo šperkárov a zlatníkov 16. až 18. storočia.

Organizátor : SNM-ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM, Bratislava, Kontakt : 0254416034, E-mail : archeologicke_muzeum@nextra.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…