Rozhovor o ZUŠke na Stanici v Žiline

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

 “Kreslíme, maľujeme, modelujeme, grafikujeme, …” Rozhovor o ZUŠke na Stanici s Petrou Málikovou 

Narodila sa 1. decembra 1977 v Žiline. V rokoch 1997-2002 navštevovala Filozofickú fakultu UKF v Nitre, študijný odbor výtvarná výchova a história rozšírený o odbor muzeológie. V rokoch 2002-2003 pracovala v Považskom múzeu v Žiline ako výtvarníčka a manažérka kultúrnej a výchovnej činnosti. Potom bola na materskej a od roku 2009 učí deti na Stanici vo výtvarnom odbore Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya. Petra Máliková na úvod druhej sezóny na Stanici a jej rozhovor o deťoch a programe na ZUŠke aj ďalších veciach, ktoré rada robí.

Začínaš svoju druhú sezónu ako lektorka výtvarného odboru ZUŠ L. Árvaya, ktorý funguje na Stanici. Aký bol ten prvý rok pre teba?

PM: “Prvý rok bol rýchly, ale super. Nová práca s deťmi ma veľmi zaujala a bavila… a určite mi veľa dala.”

Koľko detí chodí do ZUŠky na Stanici?

PM: “ZUŠ-ku navštevovalo minulý rok okolo sedemdesiat žiakov, tento rok ich bude viac… a to prípravkári, prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, stredoškoláci a dospeláci.”

Čo všetko robíte a čo je tvoja najobľúbenejšia vec, ktorú učíš? Máš problem sa zmestiť do štátom stanovených osnov?

PM: “Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem… kreslíme, maľujeme, modelujeme, „grafikujeme“, vyrábame rôzne dekorácie, šperky a pod., ktoré prezentujeme na súťažiach, výstavách a podujatiach a to nás povzbudzuje k objavovaniu nových námetov a tvorivým hrám s materiálmi.”

Ako zvládaš svoje dve deti, keď ty prichádzaš do práce práve v čase, keď oni končia v škole či škôlke?

PM: “Majú super tatina, ktorý je rád s nimi a oni s ním…”

Ako sa ti žije na Stanici?

PM: “Na Stanici je ok, nemala som však možnosť bližšie spoznať všetkých ľudí na Stanici…asi preto, že vždy frčím domov…”

Veď práve, asi ešte nikdy som ťa nestretol na večernej akcii na Stanici. Nie je to tvoja šálka kávy alebo len uprednostníš rodinu pokope pri večeri?

PM: “Je to tak, ponáhľam sa domov za mojimi a hľadáme akcie pre spoločne strávený čas, ale raz to príde…”

Učíš výtvarné umenie, sleduješ aj súčasné dianie na výstavách v galériách?

PM: “Rada si zájdem na výstavu, keď stojí zato, vyberiem sa tam aj so svojimi žiakmi. Zo Žiliny ma oslovuje napr. tvorba Daniely Krajčovej st.”

September okrem otvorenia ateliérov už tradične venujeme na Stanici aj týždňu (ekologickej) mobility, tak na záver aktuálna otázka. Jazdíš na bicykli?

PM: “Jazdím na bicykli veľmi rada, jazdia moje dcéry, najviac manžel, najradšej všetci spolu…”

Pýtal sa Marek Adamov, ak sa chcete spýtať Petry viac, napíšte jej na nový email petra@stanica.sk.

Zdroj: http://www.stanica.sk/2010/09/08/kreslime-malujeme-modelujeme-grafikujeme-rozhovor-o-zuske-na-stanici-s-petrou-malikovou/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.