Dóm sv. Mikuláša v Trnave

Jedná sa o trojloďovú gotickú stavbu s päťbokým presbytériom, v ktorom sa zachovalo pôvodné pastofórium.

Sádok kostol

Kostol v Sádku je cenným dokladom o umeleckej úrovni sakrálnej architektúry v stredovekom Uhorsku.

Dechtice kostol Všetkých svätých

Pôvodne románska rotunda postavená na svahu nad obcou. Datovaná je rokom 1172. Loď je navonok obdĺžnikového, vovnútri nepravidelného kruh…

Freska

technika nástennej maľby, realizovaná do mokrej hornej čerstvej vrstvy vápennej omietky, do intonaka.