Freska

Logo hesla v slovniku
Freska

technika nástennej maľby, realizovaná do mokrej hornej čerstvej vrstvy vápennej omietky, do intonaka. Freska má ako podklad dve vrstvy vápennej omietky ( arriccio a intonako , maľuje sa zemitými minerálnymi pigmentmi, rozpustenými v tzv. vápennej vode (t. j. riedky roztok vápna vo vode , ktoré sú stmelené nerozpustným uhličitanom vápenatým (karbonatizácia). Za druh fresky považujeme aj maľbu realizovanú na čerstvý, ešte vlhký vápenný náter, pokiaľ je pigment stmelený karbonatizáciou vápna.
Názov freska pochádza z tal. al fresco („na čerstvo“) – v protiklade k al secco („na sucho“).

Kategória: Základné pojmy
Tag: fresky, náter, omietka, vápenná malta, vápenná voda

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede