Prioritou firemného filantropa je podpora kultúrneho dedičstva

Piaty raz po sebe sa stala spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) najväčším firemným filantropom na Slovensku. Cenu “TOP firemný filantrop 2010” odovzdali zástupcovia Fóra donorov spoločnosti v utorok na slávnostnom vyhlásení.

V roku 2009 venoval SPP z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné aktivity 499 000 eur. Touto sumou podporil svoj kľúčový verejnoprospešný projekt Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje v spolupráci s ministerstvom kultúry. Tento donorský projekt sa snaží o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Vďaka nemu boli v roku 2009 obnovené unikátne karpatské drevené kostolíky, vzácne stredoveké fresky, malebné barokové kaštiele a mnohé ďalšie pamiatky.


“Skutočnosť, že SPP po piatykrát získal ocenenie TOP firemný filantrop si veľmi vážime. Obnovme si svoj dom je projekt, ktorý počtom zrekonštruovaných pamiatok nemá na Slovensku obdobu. Pre zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám je to neopakovateľný prínos,“ zdôraznil riaditeľ sekcie pre vzťahy s verejnosťou Peter Kamenický.


Rebríček TOP firemný filantrop každoročne zostavuje Fórum donorov a je jediným rebríčkom na Slovensku, ktorý hodnotí firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov na verejnoprospešné aktivity. Do rebríčka TOP firemný filantrop sa môže zapojiť každá firma, ktorá podporuje prostredníctvom finančných príspevkov, vecných darov, produktov či služieb všeobecne prospešné projekty, ako sú napríklad aktivity v oblasti ekológie, sociálne a humanitárne projekty, podpora kultúry, dodržiavanie ľudských práv, rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu, obnova kultúrneho dedičstva či projekty zamerané na ochranu zdravia. Darované prostriedky nezahŕňajú sponzorské príspevky firiem či asignáciu dvoch percent podielu zaplatenej dane.


Informovala Kristína Pelcrová z Útvaru externej komunikácie SPP.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pokodenie a konzervovanie filmovho materilu

Pokodenie negatvov sa tka nielen nosica, ale aj striebornej obrazovej casti. Strata obrazu a ltnutie me byt niekedy zaprcinen nevhodnou vrobou – vyvolanm filmu, alebo ak s negatvy uskladnen v nie dobrch skladovch podmienkach, alebo pri nedbanlivom zachdzan. Nosice ako s sklo alebo plastick ltky obycajne neabsorbuj chemiklie z procesu vyvolvania filmov, preto sa tieto chemiklie lahko vymvaj a pokodenie zaprcinen vrobou je zriedkav. Na druhej strane pri vysokom obsahu striebra negatvy ovela lahie vytvraj strieborn zrkadl (silvering), ako napr. fotografie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede

 1. Prioritou firemného filantropa je podpora kultúrneho dedičst

  SUHLASIM, DAJTE AJ MILION I VIAC, VED JE TO AJ Z MOJICH PENAZI.

 2. Re: Prioritou firemného filantropa je podpora kultúrneho ded
  :arrow: Predstavte si, že ste majiteľom veľkej firmy, ktorá ročne odvádza štátu dane za milióny €. Štát však umožní dať 2% z daní napr. nadáciám. Založíte si vlastnú nadáciu (napr. Nadáciu SPP) a odvediete cca 2 mil. € na jej účet. Zamestnáte v nadácii manželku, príbuzných a pod. a ročne (lebo ste filantrop) dáte 500 tis. € na kult. dedičstvo. O ostatných 1,5 mil € sa možno vie (?!), možno nevie (?!), na aké účely sa minuli. Dúfam, že iba v súlade so zákonmi a predpismi. Napriek tomu má spomínaná cena za filantropiu pre Nadáciu SPP u mňa príchuť blenu … :roll:

 3. Re: Prioritou firemného filantropa je podpora kultúrneho ded
  PResne to ma napadlo… je to zname “verejne tajomstvo” a nielen SPP.

  Skratka, firma ako SPP .. 0,5miliona eur. Sorry, to je SLABOTA SLABA!! Ale dobre..

Comments are closed.