Gotická cesta ponúka fascinujúce dobrodružstvo

Kto raz prešiel Spišom a Gemerom, regiónmi, ktoré sú priam nabité unikátnymi historickými pamiatkami a prírodnými zákutiami európskeho i svetového významu, má neodbytné nutkanie vrátiť sa.
Neopakovateľný pohľad na mohutný Spišský hrad, jeden z najväčších zachovalých hradov v strednej Európe, starobylá Levoča, kde aj dnes môžete stretnúť ducha famózneho rezbára Majstra Pavla, skvostná kaplnka rodiny Zápoľských v Spišskom Štvrtku, mimoriadne zachovalý hrad Krásna Hôrka s múmiou Žofie Andrássyovej, známej ako Levočská biela pani, mauzóleum v Krásnohorskom podhradí, svedok večnej lásky Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky, pre ktorú ho vydedili zo šľachtickej rodiny, kaštieľ v Betliari s úžasným historickým parkom, katedrály, meštianske domy, dedinské kostoly so vzácnymi stredovekými freskami – to všetko zasadené do úchvatnej krajiny, vzbudzuje zaslúžený obdiv i rešpekt.
Ku koloritu Spiša a Gemera neodmysliteľne patrí skvelá gotika. Architektonický a umelecký sloh, ktorý priviezli nemeckí kolonisti, zaradil už v stredoveku toto územie do kultúrnej Európy. Stavitelia, kamenári, rezbári, maliari, sochári a majstri desiatok ďalších remesiel zanechali po sebe množstvo obdivuhodných nadčasových diel.
Nie náhodou práve tu vznikla v roku 1997 prvá ucelená turistická trasa na Slovensku Gotická cesta. Je dlhá okolo 300 kilometrov a vedie 33 mestami a obcami, hlbokými lesmi, horami i dolinami. Lemuje ju 13 národných kultúrnych pamiatok, architektonické a historické skvosty, ktoré boli právom zaradené do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, národné parky Slovenský raj, Slovenský kras, Muránska planina, Pieniny a Tatranský národný park. Trasa je označená hnedými tabuľami s piktogramom – gotickým oknom s charakteristickou lomenou klenbou. Na pôvodný Spišsko-gemerský okruh, ktorý vedie od Spišskej Novej Vsi cez Levoču, Spišské Podhradie, Gelnicu a Rožňavu späť na Spiš, postupne nadväzovali Spišský okruh tatranský, pieninský a gemersko-rimavský.
Chcete zažiť fascinujúce dobrodružstvo? Prijmite pozvanie na Gotickú cestu.

Čo by ste na Gotickej ceste nemali obísť

Spišský hrad:
Národná kultúrna pamiatka zaradená spolu so Spišskou Kapitulou a Kostolom sv. Ducha v Žehre do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozlohou viac ako 41 000 štvorcových metrov jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe. Spišskú kotlinu stráži viac ako osem storočí .
Otváracie hodiny počas letnej sezóny (1. 5. 31. 10.): Pondelok až nedeľa od 9,00 do 18,00 hod., posledný vstup o 17,15 hod.
Vstupné: 50 Sk dospelí, 30 Sk deti a dôchodcovia.

Levoča:
Na historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Po obvode historického jadra sú zachované časti gotických mestských opevnení zo 14. a 15. storočia v dĺžke 2 km.
Pozornosti nemôže uniknúť historická radnica a najmä národná kultúrna pamiatka Chrám sv. Jakuba: Pozoruhodný je predovšetkým jeho hlavný oltár vysoký 18,6 m a široký 6 m. Je najvyšším dreveným neskorogotickým oltárom na svete. Sochárska časť pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Otváracie hodiny: Utorok až nedeľa od 9,00 do 17,00 hod.
Vstupné: 30 Sk dospelí, 15 Sk deti, študenti a dôchodcovia.

Žehra:
V starobylom ranogotickom Kostole sv. Ducha môžete obdivovať vzácne gotické fresky z piatich období. Najstaršie sú z 13. storočia, najmladšie z 15. storočia.
V Hodkovciach, miestnej časti Žehry, je barokový kaštieľ z roku 1703 s francúzskym parkom.

Spišská Kapitula:
Je sídlom spišského biskupa. Dominantnou stavbou je neskororománska Katedrála sv. Martina z rokov 1245 – 1273 s dvoma vežami.

Hrad Krásna Hôrka:
Národná kultúrna pamiatka ležiaca 8 km na východ od Rožňavy nad obcou Krásnohorské Podhradie. Na vysokom strmom kužeľovitom kopci sa týči pôvodne gotický hrad zo začiatku 14. storočia. V renesančnom štýle ho prestavali na pevnosť, neskôr na reprezentačné šľachtické sídlo. Až do r. 1812 bol hrad obývaný.
Otváracie hodiny: Utorok až nedeľa od 8,30 do 16,30 hod., hodinové vstupy.
Vstupné: 70 Sk dospelí; 40 Sk deti, invalidi, osoby nad 70 rokov. Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatný vstup.

Na okraji obce dal jeden z posledných hradných pánov Dionýz Andrássy v roku 1904 vybudovať pre svoju milovanú manželku umelecký skvost – secesné mauzóleum. Sú v ňom sarkofágy D. Andrássyho a jeho manželky Františky.
Otváracie hodiny: Utorok až nedeľa od 8,00 do 17,30 hod.
Vstupné: 20 Sk dospelí; 10 Sk deti, invalidi, osoby nad 70 rokov. Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatný vstup.

Kaštieľ v Betliari:
Na začiatku 18. storočia ho dal postaviť Štefan Andrássy. Po jeho obvode vznikol 70 ha veľký prírodný park s aklimatizovanými exotickými drevinami a kríkmi. V kaštieli je dnes múzeum historickej bytovej kultúry. V kaštieli je vzácna zbierka obrazov.
Otváracie hodiny: Utorok až nedeľa od 8,00 do 16,30 hod., polhodinové vstupy.
Vstupné: 70 Sk dospelí; 40 Sk deti, invalidi, osoby nad 70 rokov. Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatný vstup.

Možnosti ubytovania a stravovania
Na takmer 300-kilometrovej trase Gotickej cesty nájdete rôzne možnosti ubytovania od kempingov cez chaty a chalupy, penzióny, motely, motoresty a ranče, až po hotely rôznej kvality. Podobne je to so stravovaním. Informácie a kontakty nájdete na www.zoznam.sk/katalog/cestovanie alebo v mestských informačných a turistických centrách.

Zdroj: www.cestovanie.sme.sk, 6. 8. 2003, krátené

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pobočky SNM otvoria aj cez Veľkú noc

Špecializované múzea Slovenského národného múzea budú mať počas Veľkonočných sviatkov upravené otváracie hodiny. Počas všetkých štyroch voľných dní od 2. do 5. apríla bude pre návštevníkov otvorené Spišské múzeum v Levoči a Spišský hrad, Zámok Bojnice a hrad Červený Kameň. Na Veľký piatok 2. apríla bude otvorený hrad Červený Kameň a Spišský hrad od 9:00 do 16:00, Zámok Bojnice od 10:00 do 15:00, Spišské múzeum v Levoči – Mestská radnica, Dom majstra Pavla a expozícia Výtvarná kultúra na Spiši v čase od 9:00 do 17:00.

Markušovský hrad

Hrad bol rodovým sídlom významnej spišskej šľachtickej rodiny Mariášiovcov, ktorá ho vlastní dodnes. Najznámejší člen rodiny – dvoran kráľa Bela IV., Batyz – vymohol v roku 1284 u kráľa Ladislava IV. povolenie na výstavbu šľachtického hradu pre svojho mladšieho brata Mikuláša.

České, poľské a slovenské hrady sa predstavia na Spiši

SúHRADnice 2009 je názov dvojdňovej konferencie, ktorú pre odbornú i širokú verejnosť pripravilo na víkend 7. – 8. augusta Spišské múzeum v Levoči. Konferencia je venovaná pamiatkovej obnove, ochrane hradov ako objektov. Druhá časť konferencie je venovaná prezentáciám pre verejnosť, ako sa stavať k prezentácii jednotlivých kultúrnych pamiatok v súčasnosti a kam majú pokračovať. Medzinárodnými partnermi druhého ročníka konferencie sú hrad Pernštejn z Českej republiky a hrad Niedzica v Poľsku. Prvý deň podujatia SúhHRADnice 2009 sa uskutoční v historickej radnici v Levoči. Všetky odborné prednášky sú prístupné pre širokú verejnosť.

Oravský hrad

Zachovalý rozsiahly hrad, jeden z najmalebnejších hradov na Slovensku, týčiaci sa priamo nad obcou Oravský Podzámok na strmom vápencovom brale 112 m nad hladinou rieky Orava.

Odpovede

  1. Gotická cesta ponúka fascinujúce dobrodružstvo

    604 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-01-18 20:06:05 Levočská Biela pani podľa povesti je Júlia Korponayová ktorá pochádzala z Oždian a bola dcérou Žigmunda Géczyho plukovníka telesnej stráže Imricha Thokolyho. Stala sa manželkou jedného z hradných pánov v čase stavovského povstania Františka II. Rákocziho. O múmii Žofii Andrássyovej vôbec nie je jasné či ide o manželku podľa povesti zradného grófa alebo ide o ženu mladšej generácie.

Comments are closed.