Nitra: Hradnú katedrálu ?aká zreštaurovanie za desiatky miliónov

Biskupský úrad v Nitre chce kompletne zreštaurova? interiér Katedrály svätého Emeráma na hrade za nieko?ko desiatok miliónov korún.

Reštaura?né práce za?nú po Ve?kej noci a potrvajú až do roku 2013, kedy budú oslavy 1150. výro?ia príchodu Cyrila a Metoda na Ve?kú Moravu. “Financova? to plánujeme predovšetkým z vlastných zdrojov, ale budeme sa usilova? získa? peniaze aj z európskych fondov a oslovíme i mesto Nitra a ?alšie inštitúcie,” povedal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Po?as reštaurácie bude katedrála na?alej prístupná verejnosti.


Reštaurovaniu predchádzal rozsiahly výskum, ktorý ur?il rozsah poškodenia jednotlivých pamiatok. Za?al sa v lete 2006 a skon?il za?iatkom tohto roka. “Mnohé diela sú v havarijnom stave. Prí?inou sú priesaky zo strechy, ktoré poškodili najmä severnú stenu presbytéria horného kostola a neodborné zásahy reštaurátorov a výtvarníkov v minulosti,” uviedol ?len výskumného tímu Vladimír Plekanec. V najhoršom stave sú fresky na strope kostola. Keby sa dlho váhalo s ich obnovou, mohli by ?asom úplne zaniknú?.


Pôvodne gotická, neskôr zbarokizovaná katedrála svätého Emeráma sa skladá z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb – horného kostola, dolného kostola a kostolíka sv. Emeráma, ktorý bol postavený v 11. až 13. storo?í. Jedným z najvýznamnejším diel katedrály je ranobarokový oltár z roku 1662, ktorého autorom je rakúsky sochár Jan Pernegger. Ako ukázal výskum, kamenné hlavy všetkých postáv na plastickom reliéfe, znázor?ujúcom snímanie Krista z kríža, boli poodtínané a nahradené sadrovými. Plekanec sa domnieva, že hlavy mohli od?a? Turci v roku 1663, ke? okupovali nitriansky hrad.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

V Katedrále sv. Emeráma objavili najstaršie pastofórium v Uhorsku

Najstaršie pastofórium v celom bývalom Uhorsku sa podarilo objaviť pri reštaurovaní Katedrály svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Schránka na prechovávanie Sviatosti oltárnej sa nachádzala v hornej lodi chrámu pod ozdobou, preto ju predtým nebolo vidieť. Pochádza z roku 1497 a s najväčšou pravdepodobnosťou ju zhotovili majstri z Florencie. Na území bývalého Uhorska sa nachádzajú len štyri renesančné pastofóriá, nitrianske je z nich najstaršie.

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.