Nitra: Hradnú katedrálu ?aká zreštaurovanie za desiatky miliónov

Biskupský úrad v Nitre chce kompletne zreštaurova? interiér Katedrály svätého Emeráma na hrade za nieko?ko desiatok miliónov korún.

Reštaura?né práce za?nú po Ve?kej noci a potrvajú až do roku 2013, kedy budú oslavy 1150. výro?ia príchodu Cyrila a Metoda na Ve?kú Moravu. “Financova? to plánujeme predovšetkým z vlastných zdrojov, ale budeme sa usilova? získa? peniaze aj z európskych fondov a oslovíme i mesto Nitra a ?alšie inštitúcie,” povedal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Po?as reštaurácie bude katedrála na?alej prístupná verejnosti.


Reštaurovaniu predchádzal rozsiahly výskum, ktorý ur?il rozsah poškodenia jednotlivých pamiatok. Za?al sa v lete 2006 a skon?il za?iatkom tohto roka. “Mnohé diela sú v havarijnom stave. Prí?inou sú priesaky zo strechy, ktoré poškodili najmä severnú stenu presbytéria horného kostola a neodborné zásahy reštaurátorov a výtvarníkov v minulosti,” uviedol ?len výskumného tímu Vladimír Plekanec. V najhoršom stave sú fresky na strope kostola. Keby sa dlho váhalo s ich obnovou, mohli by ?asom úplne zaniknú?.


Pôvodne gotická, neskôr zbarokizovaná katedrála svätého Emeráma sa skladá z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb – horného kostola, dolného kostola a kostolíka sv. Emeráma, ktorý bol postavený v 11. až 13. storo?í. Jedným z najvýznamnejším diel katedrály je ranobarokový oltár z roku 1662, ktorého autorom je rakúsky sochár Jan Pernegger. Ako ukázal výskum, kamenné hlavy všetkých postáv na plastickom reliéfe, znázor?ujúcom snímanie Krista z kríža, boli poodtínané a nahradené sadrovými. Plekanec sa domnieva, že hlavy mohli od?a? Turci v roku 1663, ke? okupovali nitriansky hrad.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

V Katedrále sv. Emeráma objavili najstaršie pastofórium v Uhorsku

Najstaršie pastofórium v celom bývalom Uhorsku sa podarilo objaviť pri reštaurovaní Katedrály svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Schránka na prechovávanie Sviatosti oltárnej sa nachádzala v hornej lodi chrámu pod ozdobou, preto ju predtým nebolo vidieť. Pochádza z roku 1497 a s najväčšou pravdepodobnosťou ju zhotovili majstri z Florencie. Na území bývalého Uhorska sa nachádzajú len štyri renesančné pastofóriá, nitrianske je z nich najstaršie.

Výročie posvätenia katedrály sv. Emeráma

Veriaci v Nitrianskom biskupstve si v piatok 20. novembra pripomenuli sviatok Výročia posvätenia svojho katedrálneho chrámu. Zasvätený je svätému mučeníkovi Emerámovi a jeho história je spojená s prvým kresťanským chrámom v stredovýchodnej Európe, ktorý dal v roku 829 postaviť v Nitre knieža Pribina. Nitrianska katedrála je sídlom biskupstva, ktoré preukázateľne jestvovalo už v roku 880, teda ešte za života svätého Metoda. Katedrála – bazilika na Hrade v Nitre je zložená z troch kostolov.

Relikvia svätého Cyrila bude dva roky putovať po Slovensku

Relikvia svätého Cyrila bude v rokoch 2011 a 2012 putovať po Slovensku. Nitrianske biskupstvo ju zapožičia ostatným slovenským diecézam v rámci príprav na rok 2013, kedy bude 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. “Už 30. decembra ju prevezieme do Bratislavy, kde budeme spoločne s pánom arcibiskupom Zvolenským sláviť svätú omšu,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. V každej diecéze bude relikvia svätého Cyrila dva mesiace. Veriaci ju budú môcť vidieť vystavenú nielen v katedrálnych chrámoch, ale aj v jednotlivých dekanátoch a farnostiach. Späť do Nitry sa vráti niekedy v druhej polovici roka 2012.