Slovensko: Gemer

Územie ležiace južne od Spiša je od neho oddelené masívom Volovských vrchov a má celkom iný charakter ako Spiš. Osobitný charakter mu dáva polohu uprostred Slovenského Rudohoria, ktoré je charakteristické strmými a vysokými vrchmi často presahujúcimi výšku 1000 m, bohato pokrytými ihličnatými, ale aj listnatými lesmi a hlbokými dolinami. Rudohorie a jeho nerastné bohatstvo bolo určujúcim faktorom pre vznik baníctva ako prevládajúceho zamestnania obyvateľstva. Ťažila sa medená a železná ruda, ale aj magnezit a azbest. Rudy sa v tunajších mestečkách a dedinách aj spracovávali vo vysokých peciach v početných hámroch. Ťažba i spracovanie rúd mali európsku úroveň najmä v minulom storočí, keď mnoho banských a železiarskych podnikov vlastnil šľachtický rod Andrássyovcov. Dnes ostali z donedávna prekvitajúceho baníctva a hutníctva len malé zvyšky. Drevo z lesov sa využívalo najmä na uvedenú činnosť a významné bolo aj pálenie dreveného uhlia.

Územie hraničí s dvoma národnými parkami: so Slovenským rajom a Muránskou planinou. Na juhu je chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Ich podkladom je vápenec. Jaskyne Slovenského krasu sú zapísané v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Obyvatelia Gemera sú Slováci, ale je tu aj viac dedín maďarským obyvateľstvom. Do druhej svetovej vojny tu žilo hodne Nemcov, najmä v Dobšinej. Niektoré mestečká, najmä Revúca, zohrali významnú úlohu v dejinách slovenského národného obrodenia.

Pestré je aj ich náboženské zloženie. Sú tam evanjelici augsburského, helvétskeho vyznania i katolíci. Gemer má bohaté dejiny. Späté sú nielen s baníctvom a so silnými rodmi Bebekovcov a Andrássyovcov, neskôr Koháryovcov. Obyvatelia bývajú v roztratených dedinkách a v malých veľmi živých mestečkách s bohatou históriou. Rožňava, Dobšiná, Revúca, Štítnik a Jelšava boli pôvodne banskými mestami s významnými výsadami, čo sa odrazilo aj v ich urbanistické i v bohatosti kultúrnych pamiatok. Svedčia o tom tiež ich erby, ktorých hlavným motívom sú skrížené banské nástroje dopĺňa heraldickými ružami. Na Gemeri sú však aj zaujímavé hrady. Napríklad hrad Krásna Hôrka slúžiaci ako múzeum, potom ruiny Muránskeho hradu a zaujímavý je i kaštieľ v Betliari. V dedinách ich dopĺňajú panské sídla – kúrie.

Gemer je bohatý aj na umeleckohistorické pamiatky. Väčšina kostolov je gotická a siaha do 13.-15.storočia. Je však zaujímavé, že gotické kostoly tu sú v správe evanjelikov. Počas rekatolizácie im neboli odňaté. Možno preto ich zariadenie jednoduchšie a novšie, najmä barokové a klasicistické. Len v Chyžnom je vzácny gotický oltár. Mnohé kostoly sú však plné nástenných malieb, ktoré boli väčšinou v posledných desaťročiach reštaurované.

Na fresky najmä zo 14. a 15.storočia sú mimoriadne bohaté kostoly v Štítniku, Ochtinej, Chyžnom a v Koceľovciach. Nástenné maľby vynikajú nielen umeleckým stvárnením, ale bohatosťou motívov. V tom spočíva jedna z najvýznamnejších kultúrnych atrakcií Gemera. Krajina je vhodná nielen pre letnú turistiku, ale sú tu i možnosti zimných športov. Takmer európskymi i svetovými unikátmi sú dve jaskyne: Dobšinská ľadová jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Zdroj: mesto Levoča, portál Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Turistická ponuka – HORNÉHO GEMERA

Centrom Horného Gemera je Rožňava- mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, sídlo rímskokatolíckeho biskupstva i dôležitých inštitúcií. Centrum mesta tvorí štvorcové námestie obklopené vzácnymi architektonickými pamiatkami. V strede námestia stojí strážna veža, z ktorej možno obdivovať krásu blízkeho okolia tohto viac ako 700-ročného mesta. Popri viacerých pozoruhodnostiach je možné v meste navštíviť biskupskú katedrálu zo 14. storočia ako aj vzácne expozície Baníckeho múzea. Každá cesta z mesta vedie k unikátnym turistickým zaujímavostiam v atraktívnom prostredí.

Slovensko: Spiš

Spiš je historickým názvom pre územie na severovýchode Slovenska, ktoré sa vyznačuje nielen prekrásnou a veľmi pestrou prírodou, ale aj neobyčajnou hustotou a kvalitou historických a umeleckohistorických pamiatok, zvlášť z obdobia gotiky. Niet tu takmer obce, v ktorej by nebolo niečo pozoruhodné, gotický oltár, kostol, krstiteľnica, vzácny kalich alebo monštrancia. To všetko je výsledkom niekoľko storočného vývoja spoločnosti založenej zo Slovákov, Nemcov, Rusínov, Goralov a Maďarov.

Slovenské jaskyne navštívilo za polrok 189,5 tis. osôb

Najnavštevovanejšou jaskyňou bola ku koncu júna Demänovská jaskyňa slobody, ktorú si prezrelo viac než 53,5 tis. osôb
BRATISLAVA 20. júla (SITA) – Návštevnosť jedenásť sprístupnených jaskýň na Slovensku za prvý polrok tohto roka predstavovala 189,5 tis. osôb a medziročne tak poklesla o takmer 15,5 tis. osôb. Ako agentúru SITA informovala vedúca úseku prevádzky jaskýň a marketingu Slovenskej správy jaskýň (SSJ) Ľubica Núdziková, najnavštevovanejšou jaskyňou bola ku koncu júna Demänovská jaskyňa slobody, ktorú si prezrelo viac než 53,5 tis. osôb.

Gotická cesta

„Na počiatku bola krajina. Múdra, prísna, do seba uzavretá. Sama v sebe a sama pre seba. Potom prišiel človek.“ – Milan Rúfus
A človek svojou tvorivou činnosťou a zmyslom pre krásu formoval od najstarších čias obraz krajiny, v ktorej žil. Vytváral svetskú a cirkevnú architektúru, diela vysokých estetických hodnôt. Zanechal po sebe dedičstvo, ktoré má nadčasové hodnoty.