Rok 2009 na hradech a zámcích. Jaký byl?

Jaký byl uplynulý rok 2009 na památkách ve správě středočeského pracoviště Národního památkového ústavu a co nového se chystá pro rok příští? V loňském roce se otvírala nová prohlídková trasa, návštěvníci se mohli zapojit do věrnostní soutěže a památky se prezentovaly jako živá místa. Na Sázavě se pokračovalo s odkrýváním fresek a NPÚ podal hned několik žádostí o dotace z fondu EU. Nově zpřístupněné prostory
Od června 2009 mohou návštěvníci zámku v Hořovicích navštívit novou prohlídkovou trasu – Soukromé a společenské prostory posledních majitelů. Cílem expozice je představit salony a užitkové místnosti v takové podobě, jak byly skutečně používány. Prohlídková trasa se připravovala dva roky a předcházela jí stavební obnova nově zpřístupněných prostor.
Otevření části parku se dočkal zámek v Mníšku pod Brdy. Po osmi letech rekonstrukce tak mohli návštěvníci vstoupit do první části romantické zahrady situované u vstupu do zámku. Obnova parku bude v dalších letech pokračovat.
Na zámku Veltrusy byla otevřena výstava nazvaná Jak se opravuje památka. Tato výstava dočasně nahrazuje klasickou zámeckou expozici, která z důvodu rekonstrukce hlavní budovy nemůže být v zámku prozatím instalována. Výstava prezentuje návštěvníkům, co všechno vlastně taková oprava památky obnáší, představena je především práce restaurátorů uměleckých řemesel.

Oživlé památky
Po celou dobu hlavní sezony probíhal projekt Oživlé památky, jehož cílem je ukázat památky jako živá místa, kde se stále děje něco nového a kam má proto smysl se vracet. Projekt je zaměřen na domácí turisty, se kterými se snaží budovat návštěvnickou frekvenci. Památky byly prezentovány prostřednictvím tematických měsíců, kdy každý měsíc probíhaly na památkách akce zaměřené na dané téma. A tak se v květnu návštěvníci mohli podívat do míst, kam noha návštěvníka dosud nevkročila, v červnu patřily památky dětem, v červenci se otevřely hrady a zámky po setmění a zvaly na noční prohlídky. V srpnu byla představena tradiční řemesla a také řemesla související s údržbou památek. V posledním měsíci hlavní sezony v září jsme návštěvníkům připomněli z kterých pohádek a filmů hrady a zámky znají. Že je o tento způsob prezentace památek zájem prokázal značný ohlas návštěvníků – často bylo nutné rezervovat vstupenky předem. Důkazem je i celkový meziroční nárůst návštěvnosti, navzdory ekonomické krizi. Projekt byl zhodnocen jako velice úspěšný a NPÚ i do budoucna bude připravovat návštěvníkům zajímavé akce navíc k běžným prohlídkám. V průběhu sezony probíhala také věrnostní soutěž „Vyhraj noc na Karlštejně“, která odměnila ty návštěvníky, kteří stihli navštívit více památek v jednom kalendářním roce.

Kulturní akce
Na památkách probíhaly v průběhu roku také tradiční kulturní akce, které někteří návštěvníci již znají z minulých let – Cyklus zámeckých koncertů na Březnici, Mezinárodní flamenco festival v Mníšku pod Brdy, festival Letní hodiny na Krakovci, festival Kulturní léto na Křivoklátě. Tyto akce mohly být realizovány, a tím zachována jejich kontinuita, díky dotacím z Fondu kultury Středočeského kraje.
Hrady a zámky se tradičně otevřely také o adventu a zvaly na vánoční prohlídky, koncerty, jarmarky, například na Mnichově Hradišti bylo možné prožít barokní Vánoce z doby Valdštejnů.

Stavební a restaurátorské práce
Na památkových objektech probíhaly v průběhu roku stavební a restaurátorské práce. Z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury pokračovaly stavební práce na hradech Karlštejn, Křivoklát a Točník a na zámcích Březnice, Hořovice, Konopiště, Mnichovo Hradiště a Veltrusy.
Z dalších zdrojů Ministerstva kultury byla dokončena oprava střech konventu kláštera v Sázavě a statické zajištění pilířů Studniční věže na Karlštejně. Byla také započata rekonstrukce bývalé sýpky v Kutné Hoře, která bude od roku 2013 sloužit jako moderní centrální depozitář.
V ambitu kláštera v Sázavě bylo odkryto další klenební pole a to přímo před zraky návštěvníků. Návštěvníci kláštera mohli při prohlídce sledovat, jak probíhají práce restaurátorů na odhalování a restaurování fresky. Pod bílými nátěry z 19. stol. se ukázala malba, kde kníže Břetislav I. obětuje nadační listinu kláštera na oltář Panny Marie.

Financování
NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze obdrželo v roce 2009 rozhodnutí o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí na dvě akce obnovy historických parků – Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště a Obnova parku v Mníšku pod Brdy. Rekonstrukce lipové aleje již byla v loňském roce dokončena. Obnova těžce poškozeného krajinářského parku v Mníšku pod Brdy bude hotova v roce 2011. V září 2009 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, která bude určena na obnovu zámeckého areálu Veltrusy a k vytvoření vzdělávacího centra pro implementaci evropské úmluvy o krajině.
Vzhledem k tomu, že se snižuje příspěvek od Ministerstva kultury, bude muset i do budoucna památkový ústav hledat pro údržbu památek hledat stále častěji alternativní zdroje financování.
Celkem bylo na obnově spravovaných památek v roce 2009 proinvestováno přibližně 27 mil. Kč.

Veřejná sbírka
V průběhu roku 2009 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu středočeských hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Tato sbírka je určena na akce, které sice netvoří největší prioritu v rozpočtu NPÚ, ale jsou neméně důležité, neboť tvoří podstatnou součást celkové obnovy památky a umožňují její další a účelnější využití. Často se jedná o restaurování mobiliáře v expozicích, obnovu zámeckých parků nebo zlepšení služeb pro návštěvníky. K veřejné sbírce přispívali jednak návštěvníci prostřednictvím sbírkových pokladniček, ale také soukromé firmy vkládáním finančních darů na účet veřejné sbírky.

Návštěvnost
Předpokládaný výrazný pokles tržeb v důsledku ekonomické krize se naštěstí neprojevil. Naopak byl zaznamenán téměř 5% nárůst oproti loňsku, a to především díky marketingové kampani, která byla letos zaměřená na domácí a individuální turisty. Zatímco počet turistů přijíždějících ze zahraničí na hrady a zámky přes cestovní kanceláře v důsledku ekonomické krize skutečně poklesl, počet individuálních návštěvníků naopak vzrostl a to tak, že dokázal vyrovnat ztráty vzniklé úbytkem tržeb od cestovních kanceláří. Nárůst tržeb zaznamenaly hlavně menší objekty. Rekordmany letošní sezony se staly zámky Mníšek pod Brdy, Hořovice a klášter Sázava.

Sezona 2010
Pro sezonu 2010 chystáme pro návštěvníky nová překvapení, především hru Živá legenda, která návštěvníkům představí poutavé příběhy spjaté s hrady a zámky. Pokračovat bude rovněž projekt Oživlé památky, ale s novými tématy. Návštěvníci budou mít opět možnost si zasoutěžit. Navazovat budeme na tradiční kulturní akce a připravují se i nové vzdělávací programy pro děti a mládež.

Petr Svoboda, náměstek pro správu památkových objektů, tel. 274 008 143

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oživlé památky a Vyhraj noc na Karlštejně

Projekt „Oživlé památky“ letos končí, znám je i výherce soutěže „Vyhraj noc na Karlštejně“… V letošní návštěvnické sezoně byl na památkových objektech ve správě NPÚ realizován projekt Oživlé památky. Památky v něm byly představeny jako živá místa, kam má smysl se vracet, neboť je zde možné zažít vždy něco nového. NPÚ prezentoval památky prostřednictvím tematických měsíců.

Hrady a zámky ve středních Čechách zahajují novou sezónu

Duben je tradičně termínem zahájení návštěvnické sezóny, kdy se brány hradů a zámků otevírají veřejnosti. Letos některé památky ve správě NPÚ (Karlštejn, Krakovec, Křivoklát, Mníšek pod Brdy) zahájily sezónu už dříve, v dubnu se k min přidávají hrad Točník, zámky Březnice, Hořovice, Konopiště, Mnichovo Hradiště, Veltrusy, Žleby a klášter Sázava.