Vzácne fresky oddialili termín kolaudácie historickej budovy

Termín rekonštrukcie budovy v centre Prešova, kde sídlila Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, sa posúva na polovicu novembra. Budova je majetkom Prešovského samosprávneho kraja, kde župa plánuje na jednom z podlaží zriadiť Inovačné partnerské centrum. Pôvodný augustový termín sa predĺžil najmä preto, že pri sondážnom výskume objavili v jednej miestnosti na strope zvyšky nástennej barokovej maľby, ktorých obnova bude trvať dlhšie, ako bol pôvodný odhad reštaurátorov. Skonštatoval to po dnešnom kontrolnom dni na stavbe predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

„História sa nedá uponáhľať. Treba akceptovať dôvody, prečo dochádza k predĺženiu termínov rekonštrukcie. Ide o unikátny nález. Som veľmi rád, že sme tu niečo také objavili a že budeme môcť všetkým návštevníkom predstaviť vyše 200 rokov starú históriu mesta,“ uviedol Chudík.


Nález vzácnych fresiek svedčí o tom, že budova plnila v tom čase reprezentatívnu funkciu. Ako uviedla Darina Petranská, ktorá vedie pamiatkový výskum, pôvodne tu sídlila mestská škola. Neskôr budovu získala evanjelická a po nej katolícka cirkev. Objavené fresky sú z obdobia, keď tu františkáni zriadili nižšie katolícke gymnázium, ktoré vzniklo v roku 1801. Je to obdobie doznievania baroka. Zodpovedajú tomu ornamenty na strope. V miestnosti s bohatou výzdobou bola pravdepodobne kaplnka s oltárom.


Posunutie termínu kolaudácie si vyžiada nový dodatok k zmluve. Oproti pôvodnému rozpočtu sa zvýši aj konečná suma stavby. O preplatení prác navyše budú musieť rozhodnúť krajskí poslanci na zastupiteľstve 27. októbra. Podľa Chudíka poslanci rozhodnú aj o tom, na čo sa bude tento priestor využívať. Podľa jeho názoru by sa sem nemala vrátiť knižnica, výnimočnosť interiéru ho predurčuje na slávnostné a mimoriadne udalosti.


Do rekonštrukcie budovy išla župa s tým, že sa v jej časti vybuduje Inovačné partnerské centrum. Ako uviedol dnes Chudík, celkové preinvestované náklady by sa mali zmestiť do sumy 1,328 mil. €. Samosprávny kraj investoval do rekonštrukcie 1,062 mil. € vlastných zdrojov, z Nórskeho finančného mechanizmu použil 265 500 €. Na prevádzku centra na tri roky získala župa z Nórskych zdrojov ďalších 697 tis. €.


Inovačné partnerské centrum bude koordinačným strediskom, prepájajúcim existujúce štruktúry v oblasti regionálneho rozvoja podľa vzoru nórskeho Molde Knowledge Parku, ktorý je jedným z partnerov. Projekt bude trvať 30 mesiacov, nórsky partner po jeho skončení prevezme zodpovednosť za chod centra a zabezpečí jeho trvalú udržateľnosť.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články