Reštaurovanie

je pojem, pod ktorým sa rozumie úprava, alebo oprava existujúcej konštrukcie s možným doplnením absentujúcich detailov a pod. Zdroj: [Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov,…