V Dolnom Kubíne zreštaurovali obraz a portály za viac ako 23 tisíc eur

Obrázok k článku

Oravská galéria v Dolnom Kubíne zreštaurovala za viac ako 23 tisíc eur obraz Svätej trojice a štyri kamenné portály Župného domu. „Podarilo sa zachrániť pamiatky, ktoré sú cenným dokladom umelecko-historickej doby, v ktorej vznikli a tvoria súčasť nášho kultúrneho dedičstva,“ uviedla pre agentúru SITA historička umenia Dagmar Adamusová.

 

Veľkorozmerný obraz Sv. Trojice od neznámeho autora získala galéria darom z Rímskokatolíckeho úradu Námestovo. Pochádza z inventára kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorý pôvodne tvoril dominantu obce Slanica a po jej zatopení Oravskou priehradou sa stal súčasťou Slanického ostrova v správe galérie. Obraz bol v havarijnom stave s trhlinami a vypadanými časťami maľby. „Navyše bol pokrytý hrubou vrstvou vosku, ktorá komplikovala reštaurátorské práce. Vzhľadom na zlý stav a nečitateľnosť maľby nebolo možné jednoznačne sa vyjadriť k datovaniu, celkovej úrovni a prípadnému autorstvu diela. Obraz pravdepodobne vznikol v priebehu 1. polovice 19. storočia v zabehnutej maliarskej dielni, ktorá zvládala aj zložitejšie maliarske kompozičné riešenia,“ dodala Adamusová. Opravu obrazu zverili do rúk reštaurátora Štefana Kocku. „V prvom rade bolo nevyhnutné zvoliť šetrný spôsob odstraňovania hrubého voskového nánosu. Celý postup bol zdĺhavý a mimoriadne náročný. Nasledovalo dočistenie povrchu maľby, doplnenie chýbajúcich častí plátna a jeho scelenie,“ priblížila práce. Po nažehlení na nové plátno a vytmelení chýbajúcej farebnej vrstvy pristúpil reštaurátor k samotnému procesu retušovania maľby akvarelovými farbami a k záverečnej povrchovej úprave.

 

Galéria obnovila aj štyri kamenné portály Župného domu. Ten patrí k najvýznamnejším historicko-architektonickým pamiatkam mesta Dolný Kubín a tvorí jednu z dominánt Hviezdoslavovho námestia. Barokovo-klasicistická budova s vnútorným arkádovým nádvorím bola vybudovaná v rokoch 1757 až 1758 a slúžila ako sídlo Oravskej župy. Oravská galéria ju využíva ako svoje administratívne a výstavné centrum od roku 1971. Ročne ju navštívi približne 20 tisíc návštevníkov. Portály patria k dominantným prvkom priečelia a prejazdu – vstupnej časti budovy s reprezentatívnou funkciou. V dôsledku dlhodobého pôsobenia vlhkosti sa odlupovala tmavošedá monochrómia, zvetrával kameň a poškodili sa profilácie architektonických prvkov, preto bolo ich reštaurovanie nevyhnutné. Reštaurátorské práce realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči. Na opravu pamiatok finančne prispela Nadácia VÚB.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oravská galéria v Dolnom Kubíne: Spoznávajme galériu

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií od 17. do 20. mája 2005 týždeň „SPOZNÁVAME GALÉRIU“ spojený so superkvízom pre deti a mládež dolnokubínskych škôl, pre ktoré sú pripravené otázky, ktoré preveria ich vedomosti o Oravskej galérii a jej zbierkach, ktorá tento rok oslavuje 40. výročie svojho založenia.