Reštaurovaný Sv. Štefan v Oravskej galérii

V Oravskej galérii boli v minulom roku zreštaurované dve drevené polychromované plastiky z prelomu 18. – 19. storočia,
ktoré v rámci zbierky Oravskej galérie dokumentujú podoby a slohové premeny sakrálneho sochárstva na Orave, ale i v širšom nadregionálnom kontexte. Plastiky svätcov v takmer životnej veľkosti boli pred nadobudnutím do zbierok galérie dlhodobo vystavené vplyvu vody a klimatickým zmenám, dôsledkom čoho došlo k rozsiahlej degradácii drevnej hmoty a značnej strate polychrómie. Reštaurátorský zásah bol zameraný na celkové zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov  cieľom záchrany pamiatkových hodnôt a umožnenia prezentácie diel. Reštaurátorské práce uskutočnila reštaurátorka s príslušnou špecializáciou Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oravská galéria v Dolnom Kubíne: Spoznávajme galériu

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií od 17. do 20. mája 2005 týždeň „SPOZNÁVAME GALÉRIU“ spojený so superkvízom pre deti a mládež dolnokubínskych škôl, pre ktoré sú pripravené otázky, ktoré preveria ich vedomosti o Oravskej galérii a jej zbierkach, ktorá tento rok oslavuje 40. výročie svojho založenia.

Matilda Čechová

21.3.1908 – 1.11.1995
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. František Malý) a na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha.

Maďarič ocenil najlepšie múzeá a galérie aj ich pracovníkov

Slovensko pozná najlepšie múzeum za predchádzajúci rok, je ním Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Jeho riaditeľka Zuzana Drugová si v pondelok 17. mája 2010 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí prevzala na ministerstve kultúry cenu z rúk ministra Mareka Maďariča a šek na 1 660 eur. Porotcov oslovilo vytvorenie nových depozitárnych priestorov aj nová stála expozícia mesta v Matejovom dome. Drugová poďakovala najmä svojmu kolektívu, ktorý si podľa jej slov napriek všetkému zachováva nadšenie, a pochopeniu zriaďovateľa múzea. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je najlepším múzeom v kategórii regionálnych, mestských a miestnych múzeí a galérií. V druhej kategórii porotcovia najlepšie špecializované múzeum či galériu s celoslovenskou pôsobnosťou neurčili. Vyberali pritom zo šestnástich nominácií.

Odpovede