Reštaurovaný Sv. Štefan v Oravskej galérii

V Oravskej galérii boli v minulom roku zreštaurované dve drevené polychromované plastiky z prelomu 18. – 19. storočia,
ktoré v rámci zbierky Oravskej galérie dokumentujú podoby a slohové premeny sakrálneho sochárstva na Orave, ale i v širšom nadregionálnom kontexte. Plastiky svätcov v takmer životnej veľkosti boli pred nadobudnutím do zbierok galérie dlhodobo vystavené vplyvu vody a klimatickým zmenám, dôsledkom čoho došlo k rozsiahlej degradácii drevnej hmoty a značnej strate polychrómie. Reštaurátorský zásah bol zameraný na celkové zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov  cieľom záchrany pamiatkových hodnôt a umožnenia prezentácie diel. Reštaurátorské práce uskutočnila reštaurátorka s príslušnou špecializáciou Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Technologia starostlivosti o historické omietky

TECHNOLOGIE PÉČE O HISTORICKÉ OMÍTKY
Dagmar Michoinová
Omítky historických objektů mají velkou historickou, uměleckou a dokumentární hodnotu. Tvoří velmi širokou škálu tvarů, struktur, povrchových úprav. Použité materiály mají různé, specifické vlastnosti, které jsou dány originálním složením, osobitým zpracováním a zdobením, jedinečným vývojem za specifických podmínek. Omítky jsou neoddělitelnou a snadno zranitelnou součástí celé stavby, jsou citlivým indikátorem stavebně technického stavu objektu. V případě, že stavebně technický stav objektu není v pořádku, jsou omítky vážně poškozovány a ničeny. Nelze mluvit o péčí o omítky a přitom opomíjet péči o zlepšení špatného nebo udržení vyhovujícího stavebně technického stavu objektu.
Také proto je péče o historické omítky mezioborovým úkolem památkářů, architektů, projektantů, specialistů na materiály, restaurátorů a technologů. Je to úkol, jehož profesionální řešení je podmíněno vysokými nároky na odbornou vyspělost všech členů realizačního týmu a kompatibilitou. Pouze součinností specialistů může docházet k propojení jejich znalostí a k souhře při provádění prací.
K tomu, aby mohlo být stanoveno, jak efektivně pečovat o konkrétní historickou omítku, je nutné v první řadě zjistit co je příčinou špatného stavebně technického stavu omítek a omítaných konstrukcí. Teprve když jsou odstraněny nebo zmírněny příčiny poškozování, lze přistoupit k vlastním konzervaci nebo k restaurování omítek. Každá dílčí etapa procesu péče o omítané konstrukce, omítky i jejich povrchové úpravy má své technologické souvislosti. Některým z nich je věnován následující příspěvek.

Odpovede