Obnova chrámu sv. Jakuba pokračovala vlani opravou svätyne

Levoča, veža chrámu sv. Jakuba, ilustračné foto

Reštaurátori z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči v roku 2011 opäť pokročili v obnove chrámu sv. Jakuba v Levoči. „Z exteriérovej strany išla dole časť lešenia zo svätyne. V tomto roku sa budeme snažiť urobiť čo najviac prác,“ uviedol vedúci ateliéru Ivan Tkáč. Len na obnove exteriéru svätyne vykonali reštaurátori v roku 2011 práce za takmer 75 000 eur. Dnes je už celá severná strana svätyne bez lešenia. Zámerom reštaurátorov je, aby v tomto roku zmizlo lešenie už aj z južnej strany. Okrem svätyne ukončili vlani reštaurátori aj práce za vyše 50 000 eur na obnove sakristie. Obnovili aj kamenný renesančný epitaf, ktorý z kaplnky Narodenia premiestnili na jeden zo stĺpov kostola, takže bude viac na očiach návštevníkov.

Pokračovali práce aj v interiéri svätyne. „Bol zreštaurovaný strop, kde sme našli odkaz po predchádzajúcich reštaurátoroch a na popud kolegov sme tam niečo zanechali aj my pre ďalších reštaurátorov, ktorí prídu po nás,“ dodal Tkáč. Obnovené sú nástenné maľby, vitrážové výplne a kamenné prvky okien. „Tohto roku by sme chceli túto časť komplexne uzavrieť a radi by sme dokončili reštaurovanie gotických malieb v spodnej časti a pastofória,“ dodal Tkáč. V tejto časti odkryli reštaurátori aj bývalé okno. Podľa Tkáča okno bolo v minulosti veľmi rýchlo zamurované, o čom svedčí aj veľmi nekvalitný materiál a práca. Dôvody zamurovania okna však nie sú reštaurátorom známe. Po dohode s mestom a pamiatkarmi by malo byť pôvodné okno opäť priznané a zasklené vitrážovou výplňou.

Obnova a reštaurovanie chrámu sv. Jakuba v Levoči sa začala v roku 1992 predovšetkým v interiéri kostola. Obnova exteriéru sa začala v roku 1996 a trvá prakticky nepretržite až doteraz. Tkáč odhaduje, že obnova exteriéru je behom na dlhé trate. „Športovou terminológiou by som povedal, že je to maratón. Nepredpokladám, že pri súčasnom spôsobe financovania obnovy exteriéru kostola to bude skôr ako za desať rokov,“ povedal Tkáč. V súčasnosti však už obyvatelia a návštevníci Levoče môžu jasne vidieť rozdiely medzi zrekonštruovanou severnou a pôvodnou južnou stranou chrámu.

Chrám sv. Jakuba v Levoči je jednou z najvýznamnejších pamiatok Levoče. V kostole sa nachádza aj najvyšší drevený gotický oltár, ktorý je dielom Majstra Pavla z Levoče. Zaujímavosťou kostola je aj skutočnosť, že stavba kostola je vo vlastníctve mesta Levoča, ktoré zabezpečuje aj financovanie jeho obnovy. Vybavenie kostola patrí rímskokatolíckej cirkvi, ktorá zase zabezpečuje financovanie obnovy tejto časti chrámu sv. Jakuba.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články