Mesto Nitra opraví vlhnúcu synagógu aj sochy svätca

Obrázok k článku

Viaceré kultúrne pamiatky a umelecké artefakty plánuje opraviť mesto Nitra v tomto a v budúcom roku. Na rok 2017 je predbežne naplánovaná sanácia synagógy v centre mesta. Predpokladané náklady sú zhruba 1,2 milióna eur, ktoré by mali ísť z vlastných zdrojov mesta, uvádza sa v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015 – 2023. Synagóga má problémy s vlhkosťou, z vonkajšej strany sú tehly na viacerých miestach poškodené alebo vypadnuté. Spraviť treba hydroizolačnú ochranu spodnej časti stavby a obnoviť poškodené časti muriva a fasády. Nitrianska synagóga pochádza zo začiatku 20. storočia, postavená bola v maursko-byzantskom štýle. Slúži ako koncertná a výstavná sieň mesta.

 

Radnica plánuje tiež reštaurovať viaceré umelecké artefakty. Je medzi nimi niekoľko sôch svätého Jána Nepomuckého vrátane originálu sochy, ktorý sa nachádza v sklade Kolégia piaristov. Reštaurovať sa postupne budú aj kríže pod Kalváriou, na Čermáni, na Párovskej a na Štúrovej ulici, Pamätník padlých hrdinov v mestskom parku, Tri Klasy na kruhovom objazde na Štúrovej ulici, Súsošie svätej Anny, Márie a Júliusa v Janíkovciach a kamenný kríž z rohu ulíc Dvorčianska a Novozámocká. Spracovať by sa mali aj umelecko – historické posudky na reštaurovanie dvoch kamenných erbov, z ktorých jeden pochádza pravdepodobne z 18. storočia a druhý je z Tureckej brány. Jednotlivé investície sa budú realizovať v závislosti od financií. Mesto predbežne počíta so sumou 100-tisíc eur z vlastného rozpočtu a ďalšie peniaze sa bude snažiť získať z iných zdrojov a dotácií.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obyvatelia môžu pomôcť pri obnove sôch evanjelistov

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi môžu pomôcť pri obnove poškodených sôch evanjelistov, ktoré v minulosti zdobili priečelie vstupnej brány na mestský cintorín. Akademický sochár Štefan Kovaľ v spolupráci so Správou cintorínov mesta Spišská Nová Ves vyzval Spišskonovovešťanov o zapožičanie dobových fotografií, zachytávajúcich sochy evanjelistov, aby mohol podľa fotografií zhotoviť kópie pamiatkovo chránených sôch. Originálne sochy evanjelistov sú značne poškodené a ich rekonštrukcia do pôvodnej podoby je podľa sochára značne komplikovaná.