Mesto Nitra opraví vlhnúcu synagógu aj sochy svätca

Obrázok k článku

Viaceré kultúrne pamiatky a umelecké artefakty plánuje opraviť mesto Nitra v tomto a v budúcom roku. Na rok 2017 je predbežne naplánovaná sanácia synagógy v centre mesta. Predpokladané náklady sú zhruba 1,2 milióna eur, ktoré by mali ísť z vlastných zdrojov mesta, uvádza sa v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015 – 2023. Synagóga má problémy s vlhkosťou, z vonkajšej strany sú tehly na viacerých miestach poškodené alebo vypadnuté. Spraviť treba hydroizolačnú ochranu spodnej časti stavby a obnoviť poškodené časti muriva a fasády. Nitrianska synagóga pochádza zo začiatku 20. storočia, postavená bola v maursko-byzantskom štýle. Slúži ako koncertná a výstavná sieň mesta.

 

Radnica plánuje tiež reštaurovať viaceré umelecké artefakty. Je medzi nimi niekoľko sôch svätého Jána Nepomuckého vrátane originálu sochy, ktorý sa nachádza v sklade Kolégia piaristov. Reštaurovať sa postupne budú aj kríže pod Kalváriou, na Čermáni, na Párovskej a na Štúrovej ulici, Pamätník padlých hrdinov v mestskom parku, Tri Klasy na kruhovom objazde na Štúrovej ulici, Súsošie svätej Anny, Márie a Júliusa v Janíkovciach a kamenný kríž z rohu ulíc Dvorčianska a Novozámocká. Spracovať by sa mali aj umelecko – historické posudky na reštaurovanie dvoch kamenných erbov, z ktorých jeden pochádza pravdepodobne z 18. storočia a druhý je z Tureckej brány. Jednotlivé investície sa budú realizovať v závislosti od financií. Mesto predbežne počíta so sumou 100-tisíc eur z vlastného rozpočtu a ďalšie peniaze sa bude snažiť získať z iných zdrojov a dotácií.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.