Vznikol film o reštaurovaní diela Majstra Pavla z Levoče

Obrázok k článku

Päťročnú rekonštrukciu najvyššieho neskorogotického oltára na svete, diela Majstra Pavla z Levoče, ako aj Chrámu sv. Jakuba v Levoči, zachytáva unikátny dokumentárny film s názvom Čísla, čas a hlasy. „Od roku 2010 zaznamenávame fotografickými a audiovizuálnymi prostriedkami všetky viditeľné zmeny na reštaurovaní chrámu a oltára. Film je súčasťou projektu 500, ktorý spočíva v dokumentárnom 60-minútovom filme, fotografiách Petra Župníka a symfonickej skladbe,“ uviedol autor projektu Juraj Baláž z občianskeho združenia 500. Dokumentárny film režiséra Aloisa Ditricha bude mať premiéru 16. decembra v Kine Úsmev v Levoči o 17:30.

 

Zámerom projektu bolo zaznamenať formou dokumentárneho audiovizuálneho diela s hranými prvkami najdôležitejšie etapy reštaurovania diela Majstra Pavla i samotného chrámu v rokoch 2010 až 2015. Film má zároveň širokej verejnosti ponúknuť celistvý pohľad na historické miesto i nevyčísliteľnosť trvalých hodnôt, ktoré sa v Levoči zachovávajú pre budúce generácie, ale aj mnoho faktov o území, na ktorom spoločne vytvárali hodnoty Slováci, Maďari, Nemci, Poliaci a iní. Dielo Majstra Pavla bolo zapísané aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Interkulturalitu a medzinárodnú spoluprácu dokladuje podľa Baláža aj sponzor reštauračných prác na oltári, ktorým je nemecká nadácia Messerschmitt Stiftung. „Tento film nie je vysoko odborný, ale je skôr zamyslením sa nad tým, v akej komerčnej dobe žijeme. Chceli sme filmom vzdať hold ľuďom, ktorí malou, takzvanou titernou prácou zveľaďujú pamiatky pre budúce generácie, nie je to len o reštaurátoroch v Levoči, ale na celom svete. Chceme poukázať na to, že nebyť týchto pamiatok, možno sem nechodia turisti, všetko so všetkým súvisí,“ uviedol Baláž.

 

Vrcholné dielo, oltár Majstra Pavla, vznikal v rokoch 1508 až 1517. Jeho reštaurovanie sa uskutočňuje iba raz za 60 rokov, pred zatiaľ poslednou rekonštrukciou sa tak stalo ešte v 20. storočí. „Našli sme zaujímavých ľudí z čias, keď bratia Kotrbovci v rokoch 1954 až 1957 vykonávali reštauračné práce, našli sme aj dcéru Kotrbovcov, ktorá nám poskytla fotografický archív, zaznamenaná v ňom bola celá tá reštaurátorská činnosť,“ priblížil Baláž. Ako povedal, cieľom nebolo vytvoriť komerčný film. „Chceme, aby sa dielo stalo jedným z reprezentatívnych setov pre inštitúcie ako sú napríklad veľvyslanectvá,“ dodal. Takto sa podľa neho dajú spracovať všetky pamiatky UNESCO na Slovensku. Spolu s režisérom chcú pripraviť aj širšiu verziu filmu do kinodistribúcie, premiéru by chceli v lete 2016 spolu so symfonickou skladbou, ktorá nie je súčasťou aktuálneho filmu, a fotografiami slovenského fotografa Petra Župníka.

 

Záštitu nad projektom prevzal aj prezident Andrej Kiska. Filmové dielo finančne podporil Audiovizuálny fond a koprodukčným partnerom výroby je Rozhlas a televízia Slovenska. Autori projektu sa snažili získať finančné prostriedky z rôznych fondov aj zo zahraničia. „Získať finančné prostriedky na takýto projekt je však na Slovensku veľmi ťažké,“ skonštatoval Baláž.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…