Škola cirkevná

druh školy spravovanej cirkvou. Základné školy môžu patriť pod určitú farnosť ( farská škola), názov dopĺňame podľa príslušnej cirkv…

Škola konventná

druh internátnej cirkevnej školy, súčasť kolégia, slúži na výchovu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, bývajú v nej učebne (ak š…

Seminár

súčasť konventnej školy, druh internátu s rehoľnou správou, prislúchajúci ku školám pre prípravu vyššieho kňazského dorastu, základom…

Internát

súčasť internátnej školy, druh viacpodlažnej občianskej stavby, slúžiacej na prechodné ubytovanie v individuálnych izbách al. obytných bu…

Konvent

jadro kláštora, stavba, ktorú obýva základné osadenstvo kláštora a v ktorej je väčšina priestorov neprístupná verejnosti (tzv. klauzúra)…