Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2012

Titulny obrazok blogu uzivatela: uskalienka

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava každoročne usporadúva odborný pamiatkový seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Dňa 4. decembra 2012 sa uskutoční už 19. ročník.

Seminár sa bude konať pri príležitosti 25 ročného jubilea Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava na Trnavskej radnici na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva.

Program:

13. 00  Začiatok, prezentácia účastníkov 

13. 20  Historické jadro Trnavy pred a po vyhlásení za mestskú pamiatkovú rezerváciu
Ing.arch. Gabriela Kvetanová – Ing. Milan Kazimír, Krajský pamiatkový úrad Trnava  

14. 00  Mesto Trnava a mestská pamiatková rezervácia
Ing.arch. Milan Horák, Mestský úrad Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií  

14. 10  Zhodnotenie obnovy Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava za posledné dve desaťročia
Doc. Ing.arch. Jana Gregorová, PhD., Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave  

14. 40  Prestávka

15. 30  Sochárska výzdoba západného portálu Baziliky sv. Mikuláša v Trnave – nálezy a hypotézy
PhDr. Štefan Oriško, CSc., Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

16. 00  Nové poznatky k histórii kaštieľa vo Veľkej Sarve (Rohovciach)
Mgr. Tomáš Janura, PhD., Historický ústav SAV v Bratislave

16. 20  Rohovský kaštieľ a jeho areál v roku 1776
Mgr. arch. Rastislav Petrovič, Krajský pamiatkový úrad v Trnave

16. 40 Reliéfna výzdoba romantických architektúr v parku kaštieľa vo Voderadoch

Paedr. Simonne Jurčová, Západoslovenské múzeum Trnava

17. 10 Diskusia, ukončenie seminára

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články