Seminár pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2016

Obrázok k článku

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava organizujú 23. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra na Trnavskej radnici na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva.  

Na programe je deväť príspevkov, z toho šesť sa bude týkať priamo Trnavy. Program je prísľubom mimoriadne zaujímavých informácií nielen pre odborníkov, ale aj pre laických záujemcov o pamiatky, históriu a archeológiu.

Program seminára :

13.00  Začiatok, prezentácia účastníkov

13.15  Archeologický výskum bývalého cintorína pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

            Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik – Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie

            Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc.samostatná výskumníčka v oblasti architektonicko – historického                           výskumu

13.45  Návrh prezentácie archeologickej lokality bývalého cintorína s karnerom pri Bazilike sv. Mikuláša                   v Trnave

            Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. – Fakulta architektúry STU, Ústav ekologickej a experimentálnej                   architektúry

            Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.– Ministerstvo kultúry SR, odbor ochrany pamiatok

            Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – autorizovaný architekt

14.15  Zaniknuté úseky mestského opevnenia Trnavy – priestor mestského amfiteátra a SZ nárožná veža –               výsledky I. etapy archeologického výskumu

            PhDr. Branislav LesákMgr. Jozef Kováč – Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava

            Ing.arch. Ivan Staník – Krajský pamiatkový úrad Bratislava

14.45  Unikátne nálezy archeologického výskumu na parcelách Štefánikova ul. č.31,30 v Trnave, krátka                     informácia

            Mgr. Henrieta Baliová, PhD.– Mgr. Michal Takacs – Archeocenter, s.r.o.

15.00  Niekoľko poznámok k erbom v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

            Mgr. Marek Gilányi – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

15.30  Prestávka

16.30  Vlastnícke vzťahy k meštianskemu domu na Štefánikovej ulici č. 3 v Trnave od 16. stor.

            do 1. pol. 20. stor.

            Mgr. Zuzana Rábiková – Krajský pamiatkový úrad Trnava

17.00  Kostol sv. Margity v Kopčanoch v novovekých archívnych dokumentoch  

            PhDr. Radoslav Ragač, PhD.- Ministerstvo kultúry SR, Sekcia kultúrneho dedičstva

17.30  Nové stredoveké nálezy v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Jelke
            PhDr. Mária Smoláková, CSc. – Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.- samostatné výskumníčky v oblasti                     architektonicko – historického a umelecko – historického výskumu

18.00  Pálffyovská prestavba kaštieľa v Malom Magri a jeho osudy v 1. pol. 20. stor.
            PhDr. Daniel Hupko, PhD. – Múzeum mesta Bratislavy

18.30  Diskusia, ukončenie seminára

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články