Techniky skleněné mozaiky – seminář STOP

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vás zve na seminář

Techniky skleněné mozaiky

 

Termín konání: čtvrtek 15. dubna 2010

Místo konání: Přednáškový sál v mezipatře H nové budovy Národního muzea v Praze

(budova bývalého Federálního shromáždění)

 

Přestože česká veřejnost, především restaurátoři, konzervátoři a pracovníci památkové péče před několika lety sledovali se zájmem restaurování skleněné středověké mozaiky Posledního soudu na Svatovítské katedrále, nebyla v posledním dvacetiletí technologickým problémům obnovy mozaiky v ČR věnována dostatečná pozornost.

Tento seminář STOP je zaměřen na umělecká a dekorativní díla v technice skleněné mozaiky. V úvodním příspěvku budou shrnuty základní informace o materiálech historické mozaiky. Další referáty tohoto semináře budou soustředěny na skleněnou mozaiku – přehled a vývoj skleněných mozaikových děl, materiálovou analýzu, korozi a degradaci mozaikového skla. Na konkrétních příkladech budou uvedeny i způsoby obnovy a restaurování vybraných skleněných mozaik.

 

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy, architektům, restaurátorům a konzervátorům, studentům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program

      9.00-9.30

Registrace účastníků

9.30-9.40

Zahájení, úvodní slovo

Petr Kotlík, předseda společnosti STOP

9.40-10.05

Materiály historické mozaiky

Magdalena Kracík-Štorkánová, sochařka, mozaikářka,
Tomáš Hájek, ÚSK VŠCHT Praha

10.10-10.35

Evidence, chemické složení a typologie degradace českých historických
skleněných mozaik

Tomáš Hájek, ÚSK VŠCHT Praha

10.40-11.10

Degradace a koroze mozaikového skla a pojiv, použitých v české mozaice 20. století

Dana Rohanová, Tomáš Hájek, Martin Míka, ÚSK VŠCHT Praha,
Silvie Švarcová, Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

11.15-11.30

Přestávka

11.35-11.50

Analýza skleněné tesery, nalezené v Jiřském klášteře a hledání souvislostí

Jiří Franc,Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
Jan Frolík, Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.,
Jan Kučera, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.,
Anna Langerová, Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,
Antonín Zeman, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

12.55-12.15

Mozaika Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály sv. Víta

Ivana Kyzourová, Odbor památkové péče, Kancelář prezidenta republiky

12.20-12.40

Rekonstrukce fontány pro EXPO 58

Petr Hampl, restaurátor,
Ivana Kopecká, Národní technické muzeum Praha

12.45–13.00

Vizuální slavnost mozaiky

Jaroslav Šerých, akademický malíř

13.05-13.30

Česká skleněná mozaika druhé poloviny 20. století – vývoj, specifika

František Tesař, Mistr uměleckého řemesla v oboru umělecká mozaika, výtvarník-restaurátor

           Moderátor semináře: Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, ú. o. p. v hl. městě Praze

Odborný garant semináře: Tomáš Hájek, Podjavorinské 1606/16, Praha 4, 602 227 258, tomaskarel.hajek@email.cz

Organizační garant semináře: Olga Kotlíková, Společnost pro technologie ochrany památek,
poštovní adresa: Wilsonova 597, P.O.Box 101, 274 01 Slaný, e-mail:
stop@mbox.vol.cz,
tel./fax: 312 520 730, tel.: 724 029 206, http://wstop.colweb.cz/

 

Organizační pokyny

·      Přihlášku na seminář zašlete do 12. dubna 2010 na adresu STOP: stop@mbox.vol.cz, případně
fax: 312 520 730, nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný.
Lze se přihlásit i na internetové adrese http://wstop.colweb.cz/aktual.html

·      Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb. je 500 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 %, přidružení členové STOP mají vstup zdarma v rámci smlouvy o přidruženém členství 2010.
Platbu účastnického poplatku proveďte před konáním semináře bankovním převodem
na číslo účtu: 606405694 / 0600GE Money Bank, Slaný,
(pro zahraniční účastníky SWIFT kód BIC: AGBACZPP, IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694), variabilní symbol 21001, konstantní symbol 0308. IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.

·      Účastnický poplatek zahrnuje sborník ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci.
Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.

·      Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při registraci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (přiložen na konci této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.

·     Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

·      Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A, trasa C, stanice Muzeum, přechodem přes Vinohradskou ulici do nové budovy NM, dále po trase značené šipkami.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články