Obnova památek 2012 – Tradiční remesla v památkové péči

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou pořádáme ve spolupráci s ústředním pracovištěm NPÚ, Fakultou architektury ČVUT a ČNK ICOMOS.

Uzávěrka přihlášek:
9. 3. 2012 nebo při naplnění kapacity sálu.
Při platbě do 24. 2. 2012 sborník ZDARMA !

Pro zaměstnance všech pracovišť NPÚ platí jako vždy snížené vstupné na přednášky ve výši 1.090,-Kč.

Program přednášek 20. 3. 2012 – úterý – od 9 do cca 18 h:
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing.arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka NPÚ:
* Úvodní vystoupení.

Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa – Fakulta architektury ČVUT:
* Tradiční technologie podmiňují existenci památek.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
* Materálově-technologické studium tradičních postupů a materiálů jako předpoklad pro jejich znovuzavádění do praxe.

Miloš Gavenda – restaurátor:
* Záchrana a obnova renesančních sgrafit zámku Bauska v Lotyšsku s využitím tradičních technologií.

Ing.arch. Tomáš Efler – Fakulta architektury ČVUT:
* Tradiční řemesla při obnově lidové architektury.

Ing. Alfréd Schubert – Národní památkový ústav, střední Čechy:
* Obnova dřevěných výplní okenních a dveřních otvorů.

Pavel Jerie – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
* Střešní krajina a pokrývačské řemeslo.

Ivan Houska – restaurátor:
* Úloha a současná situace uměleckého řemesla v restaurování.

Ing. Vít Mlázovský – projektant:
* Obnova krovu a konstrukce věží Malostranské besedy.

PhDr. Ladislav Špaček – Národní památkový ústav, Praha:
* Uliční a chodníková dlažba jako integrální součást památkové hodnoty prostředí.                                      

Ing.arch. Jan E. Bárta – AQUA obnova staveb s.r.o.:
* Význam tradičního řemesla při obnově historických fasád.

PhDr. Martin Ebel, Ph.D. – Národní technické muzeum:
* Vzdělávání ve stavebních profesích v minulosti do poloviny 19. století. Informace o projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích a tvorbě výběrové referenční sbírky stavebních prvků, konstrukcí a materiálů.

Ing. Pavel Jakoubek – Studio acht s.r.o.:
* Koordinační role projektanta pro uplatnění tradičních materiálů a technologií v jednotlivých etapách obnovy.

Program exkurzí 21. 3. 2012 – středa – dopoledne:
(začátky exkurzí v 10:00 h )
* Královský letohrádek Belvedere
* Malostranská beseda
* Müllerova vila

Podrobný program, ceník a on-line přihlášku najdete na webu pořadatele:
http://www.studioaxis.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.