Restaurování historických kočárů a saní

Seminář je zaměřen na problematiku restaurování historických kočárů a saní. Úvodní blok přednášek bude věnován sbírce schwarzenberských dopravních prostředků, její historii a restaurování dvou objektů – slavnostního kočáru a karuselových saní. Další příspěvky budou zaměřeny na umělecko řemeslné problémy spojené s obnovou a údržbou kočárů. Připravili je zástupci organizací, které se restaurováním a prezentací historických kočárů zabývají. Zazní rovněž informace o používaných postupech, technologiích a materiálech, které jsou při obnově a údržbě historických dopravních prostředků používány.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, muzeí, kastelánům, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, učitelům a studentům odborných škol, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o ochranu památek.

Termín konání: čtvrtek 16. září 2010

Místo konání: Přednáškový sál v mezipatře H nové budovy Národního muzea v Praze (budova bývalého Federálního shromáždění)

PROGRAM
9.00-9.30 Registrace účastníků
9.30-9.40 Zahájení, úvodní slovo
Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
9.40-10.00 Historie sbírky schwarzenberských dopravních prostředků a její prezentace Kateřina Cichrová, NPÚ, ÚOP České Budějovice
10.10-10.30 Restaurování slavnostního schwarzenberského kočáru Václav Vondráček, Milan Kadavý, Alena Kadavá, NPÚ, ÚOP České Budějovice
10.40-12.00 Restaurování souboru karuselových saní Martin Zmeškal, Radka Kalabisová, Vladimíra Lipská, Alena Kadavá, NPÚ, ÚOP České Budějovice
12.10-12.30 Přestávka
12.40-13.00 Stavitelství kočárů aneb propojení zapomenutých řemesel s dnešními vědomostmi o restaurování Václav Obr, restaurátor, ředitel Muzea historických kočárů, Čechy pod Kosířem
13.10-13.30 Zkušenosti s restaurováním kožené výstroje kočárů Petr Hess, specialista na restaurování usní, Brno

Odborný garant semináře: Petr Kotlík, ÚCHTRP VŠCHT Praha, tel.: 220 443 684, e-mail: petr.kotlik@vscht.cz
Organizační garant semináře: STOP, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
Poštovní adresa: Wilsonova 597, P. O. Box 101, 274 01 Slaný
e-mail: stop@volny.cz, tel. / fax: 312 520 730, tel.: 724 029 206, http://wstop.colweb.cz/

Organizační informace a podmínky mezi pořádající organizací a objednavatelem: • Přihlášku na seminář zašlete do 13. září 2010 na adresu STOP: stop@volny.cz, případně fax: 312 520 730, nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný.
Lze se přihlásit i na internetové adrese http://wstop.colweb.cz/aktual.html
• Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb. je 500 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 %, přidružení
členové STOP mají vstup zdarma podle Smlouvy o přidruženém členství v roce 2010.
• Platbu účastnického poplatku proveďte, prosím, před konáním semináře bankovním převodem na číslo účtu: 606405694 / 0600, GE Money Bank, Slaný, (SWIFT kód BIC: AGBACZPP, IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694), variabilní symbol 21004, konstantní symbol 0308. IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.
• Účastnický poplatek zahrnuje sborník ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci.
Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán. • Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při registraci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (přiložen na konci této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.
• Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.
• Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A, trasa C, stanice Muzeum, výstup směr nová budova NM, vchod pro návštěvníky NM, výtahem (obsluha) do mezipatra H.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články