Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2014

Obrázok k článku

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si Vás dovoľujú pozvať na 21. ročník odborného pamiatkového  seminára. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva 

dňa 4.12.2014 (štvrtok).

 

Program:


13.30 Začiatok, prezentácia účastníkov


15.55 Prestávka


13.50 Maliarska výzdoba empírového letohrádku v Trnave 

PhDr. Mária Smoláková, CSc. 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

 

16.40 „Nyáryovská“ kúria  v Bučanoch K priebehu obnovy
Ing. arch. Pavel Ďurko, ateliér DV
Mgr. Marek Zelina, Krajský pamiatkový úrad v Trnave


14.15 Trnava – stredoveké tehlové mesto, jediné na území dnešného Slovenska
Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc. 

samostatná výskumníčka  v oblasti architektonicko -historického výskumu 

 

17.05 Výsledky reštaurátorského  výskumu a obnova výtvarnej  výzdoby „Nyáryovskej“ kúrie v Bučanoch
Mgr. art. Peter Koreň 

reštaurátor


14.40 Bula pápeža Alexandra VI. z roku 1492 o trnavskom farskom kostole
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

17.30 Počiatky osídlenia v okolí „Nyáryovskej“ kúrie v Bučanoch
Mgr. Jozef Urminský
Vlastivedné múzeum Hlohovec

 

15.05 Nové archeologické objavy v polohe Kostolec pri Ducovom
Mgr. Peter Grznár – Mgr. Matúš Sládok
Krajský pamiatkový úrad v Trnave

 

17.55 Smolenický kaštieľ Šľachtické sídlo ako kulisa rodinného života
PhDr. Daniel Hupko
Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň v Častej

 

15.30 Aristokratická rezidencia Zayovcov v Bučanoch
Mgr. Tomáš Janura, PhD.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 18.20 Diskusia, ukončenie seminára

 

Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články