Historické zahrady, parky, zahradní stavby a jejich potenciál

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Vážení kolegové,   dovoluji si Vám zaslat pozvánku s programem pracovního setkání   ve vile Stiassni ve čtvrtek 12. července 2012.

Program:
• Bc. Roman Zámečník: zahrada vily Stiassni – meziválečné zahradní umění.
• Evžen Kopecký: zámecké zásobní zahrady – minulost, současnost,
budoucnost?
• Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Florart, Uherský Brod: Obnova zahrady u vily stiassni, Brno-Pisárky.
• Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.: Je zahrada jen zeleň? Bylinková zahrada ve Valticích
– zkušenosti s provozem
• Ing. Kamila Krejčiříková: Připravovaná obnova zámeckého parku v uherčicích
a zahrady u vily tugendhat.
• Ing. Oto Bernad: Problematika zámeckého parku v lednici
• Ing. Roman Krejča: Péče o nově založené aleje v zámeckém parku
v Miloticích a připravovaná obnova zámeckého
zahradnictví

Témata v zámeckých areálech regionu Jihomoravského kraje:
• Ing. Dagmar Fetterová: rekonstrukce oranžérie v Lomnici.
spolupráce s jinými organizacemi:
• Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel NZM:
Obnova zeleně v městské památkové rezervaci Brno
• Hana Rambousková, Nadace Partnerství:
Celostátní anketa strom roku 2011a informace o grantech

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.