Škola konventná

Škola konventná

druh internátnej cirkevnej školy, súčasť kolégia, slúži na výchovu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, bývajú v nej učebne (ak študenti nenavštevujú školu mimo kolégia), konvikt, seminár al. alumneum. Konventná škola môže byť súčasťou konventu (zvyč. na druhom podlaží), al. je priradená ku konventu (príp. kostolu), napr. ako štvorkrídlová budova s konventným nádvorím, obkoleseným konventnou chodbou. V rámci konventnej školy mohli byť ubytovaní aj členovia učiteľského rádu.

Kategória: Architektúra
Tag: seminár, škola

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede