Konvent

Konvent

jadro kláštora, stavba, ktorú obýva základné osadenstvo kláštora a v ktorej je väčšina priestorov neprístupná verejnosti (tzv. klauzúra). Je to zvyč. dvoj- až trojkrídlová, často viacpodlažná stavba, priradená väčš. z južnej (ak je kláštorný kostol orientovaný) strany ku kláštornému kostolu, s ktorým uzatvára rajský dvor (pri kolégiu konventné nádvorie), štvrtú stranu rajského dvora môže dopĺňať ohrada. Smerom do rajského dvora býva na prvom podlaží ambit (pri kolégiu konventná chodba), na druhom podlaží môže byť obiehajúca arkádová chodba al. uzatvorená chodba, príp. je druhé podlažie riešené ako trojtrakt s celami po obidvoch stranách chodby. Rajský dvor spolu s ambitom tvoria kvadratúru. Rozmiestnenie jednotlivých priestorov v konvente je variabilné. Pri rozvinutom konvente v prípade, že je konvent priradený k južnej strane kostola, sa zvyč. na prvom podlaží východného krídla nachádza sakristia, armárium al. knižnica a archív, vrátnica, elemosynárium, hovorňa, kapitulná sieň, parlatórium, v južnom krídle refektórium s lavatóriom, skriptórium, príp. kalefaktórium, v západnom krídle kuchyňa, komora, celárium. Na prvom podlaží bývajú umiestnené dormitórium al. cely, konventná kaplnka, konventné oratórium, vestiárium. Súčasť konventu môže byť aj depozitárium, noviciát, laiciát (situované väčš. na druhom podlaží), konvikt, seminár, alumneum, učebne konventnej školy, špitálska sieň al. infirmatórium, lekáreň. Konvent kolégia má zvyč. podobu bežného konventu s konventným nádvorím a konventnou chodbou, mohol však mať menej zovretú formu vzhľadom na menej prísnu klauzúru.

Kategória: Architektúra
Tag: seminár

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede