Opevnění – Opevnenia

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Program 11. specializované konference stavebněhistorického průzkumu ,,Opevnění“

Žacléř, 12. – 15. června 2012

PONDĚLÍ 11. června 2012 (předkonferenční program)
18:00 – 21:00 exkurze hradu (zámku) Žacléř. Zájemci na o tuto exkurzi nechť potvrdí svůj zájem a čas příjezdu do Žacléře na konferenční e-mail, popř. na tel. 724 663 659. Exkurze se uskuteční podle zájmu.

ÚTERÝ 12. června 2012
9:00 – 12:30 prezentace
12:30 – 13:00 Slavnostní zahájení konference
Sekce opevnění středověkých a raně novověkých sídel
Předsedající: doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
13:00 – 13:20 Jiří Varhaník Předpolí středověké fortifikace a možnosti jeho
obrany
13:20 – 13:40 Michael Rykl K různým formám výhledu do okolí
13:40 – 14:00 Kamil Podroužek, Opevnění Klamorny – mýty a skutečnost
Ivan Peřina
14:00 – 14:20 Miroslav Plaček Opevnění k ochraně širší populace ve středověku
14:20 – 14:40 Maria Legut – Pintal The defence system of Otmuchów castle
14:40 – 15:00 Alina Wilczińska Koźle Castel as part of the town fortification
15:00 – 15:30 přestávka
15:30 – 15:50 Filip Prekop Archeologický výzkum parkánové hradby tzv.
Horního hradu v Bečově nad Teplou v roce 2011
15:50 – 16:10 Filip Prekop, Opevnění hradu Freudenstein v Jáchymově
Josef Hložek,
Jan Vladař
16:10 – 16:30 Jan Pešta Fortifikační prvky v prostředí vesnic?
16:30 – 16:50 Aleš Navrátil Vývoj parkánového opevnění Špilberku
16:50 – 17:10 Petr Chotěbor K parkánovému opevnění Pražského hradu
17:10 – 17:30 Jan Beránek Fortifikace a reprezentace (podoba a vývoj
renesančního opevnění a výzdoby zámku v
Červené Řečici)
17:30 – 17:50 Lumír Tejmar „Je možné technickou a výtvarnou strukturu
omítek využít při datování opevnění? Jsou gotické omítkové techniky typickým projevem renesančního pevnostního stavitelství?“
17:50 – 19:00 večeře
19:00 – 21:30 odborná exkurze (Důl Jan Šverma Žacléř, dělnická kolonie)

STŘEDA 13. června 2012
Sekce opevnění středověkých a raně novověkých sídel
Předsedající: doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
8:30 – 8:50 Artur Kwaśniewski Obronne (i quasi-obronne) folwarki na Śląsku w
okresie wczesnonowożytnym
8:50 – 9:10 Michal Patrný, Tvrz Louka u Uherského Ostrohu
Jindřich Záhorka – otázky stavebního a historického
vývoje
9:10 – 9:30 Kristýna Kysilková Pozdně gotické pevnosti – důležité opěrné body
portugalské koloniální říše
9:30 – 9:50 Milan Sýkora, Opevnění komendy, hradu a města Chomutova ve
Miroslav Nový středověku a raném novověku
Miloš Buroň, Dokumentace reliktů středověkého opevnění
Ivan Peřina hradu Žacleř (POSTER)
9:50 – 10:20 přestávka
Sekce opevnění měst a vesnic
Předsedající: PhDr. Vladislav Razím
10:20 – 11:00 Vladislav Razím Stav a potřeby výzkumu středověkých
fortifikačních systémů v ČR
11:00 – 11:20 Ondřej Hnilica Zastavení se a exkurz nad městským opevněním
v Poličce
11:20 – 11:40 Milan Kuchařík, Opevnění města Náchoda na základě posledních
Jan Tůma archeologických výzkumů
11:40 – 12:00 Jiří Slavík Rondelové fortifikace Pernštejnů
12:00 – 12:20 Milan Kuchařík, Nové poznatky o pozdně gotickém
František R. Václavík opevnění Horního města v Litomyšli
12:20 – 13:45 oběd
13:45 – 14:05 František R. Václavík Zelená brána a opevnění města Pardubic
14:05 – 14:25 Dana Novotná, 27. únor 1495 – počátek stavby prostějovských
Michaela Kokojanová hradeb
14:25 – 15:05 Daniel Zádrapa Osudy prostějovského městského opevnění
15:05 – 15:45 Martin Ebel, Soumrak městských fortifikací po třicetileté válce
Eliška Nová
15:45 – 16:05 Jiří Unger, Ivan Peřina Archeologický výzkum Pražské brány ve Slaném
16:05 – 16:30 přestávka
Sekce prameny, plány, mapy
Předsedající: Mgr. Eva Chodějovská
16:30 – 16:50 Eva Chodějovská Textové součásti I. vojenského mapování Čech a
jejich ediční zpracování
16:50 – 17:10 Zdeněk Munzar Představení mapového fondu a fortifikační
literatury ve sbírkách Knihovny VHÚ Praha
17:10 – 17:30 Pavel Mertlík Stavba pevností v Čechách po sedmileté válce –
písemné prameny, jejich zpřístupnění a
interpretace
17:30 – 17:50 Zdeněk Munzar Výukové rukopisné plány pevností a obléhání
z počátku 19. století z knížecího rodu Thurn-
Taxisů
Eliška Nová ,,Musí se zachovávati všecky ty bašty, ať to
potřebujeme nebo ne?“ aneb památková péče o
městské fortifikace v minulosti (POSTER)
17:20 – 19:00 přestávka
19:00 – ? klasicistní opera ,,O komínku lajdácky postaveném“, společenský večer, panelová diskuse

ČTVRTEK 14. června 2012
Sekce bastionové pevnosti
Předsedající: Ing. jiří Slavík
8:30 – 8:50 Václav Matoušek Budování polních opevnění v době třicetileté
války. Zkušenosti z archeologických výzkumů na území Čech
8:50 – 9:10 Peter Grznár, Bastiónové opevnenie kaštiela v Holíči
Marek Zelina
9:10 – 9:30 Martin Krůl Stavebněhistorický vývoj Jablunkovských
šancí
9:30 – 9:50 Olga Hájková, Polní opevnění z Bramborové války na
Jiří Louda Vrchlabsku dochovaná v terénu, na papíře a
v lidové tradici
9:50 – 10:20 přestávka
10:20 – 10:40 Jiří Smutný, Zakládání staveb v pevnosti Terezín
Jolana Tothová
10:40 – 11:00 Olga Mertlíková Historické zkoušky minových pecí
11:00 – 11:20 Jiří Škabrada Dvě poznámky ke vztahu pevnostních staveb a
lidové architektury
11:20 – 11:40 Karel Kučera Vietnamská bastionová fortifikační škola
11:40 – 12:00 Jan Falta Zánik královéhradecké pevnosti v dokumentech
12:00 – 13:30 oběd
Sekce opevnění 20. století
Předsedající: Mgr. Jan Čížek
13:30 – 13:50 Pavel Kodera „… jediné tys útočiště naše“. Proměny
refugiální funkce cisterciáckého kláštera
v Plasích
13:50 – 14:10 Ivan Fuksa Srovnání předválečného opevnění u nás a ve
světě
14:10 – 14:30 Pavel Holzknecht Výstavba tvrzí čs. opevnění 1935 -1938
s přihlédnutím ke tvrzi Stachelberg
14:30 – 14:50 Ivan Fuksa Opevnění v náchodském údolí 1936 – 1938
14:50 – 15:10 Jan Čížek, Zvláštní zařízení z let 1936 – 1937 na Martin Thér komunikacích severovýchodních Čech
15:10 – 15:30 ukončení přednáškové části konference
16:00 – 19:00 odborná exkurze (dělostřelecká tvrz Stachelberg)
19:00 – ? večeře, individuální program, možno uspořádat moderovaný diskusní večer
na téma ,,Nový památkový zákon a jeho vztah k SHP“

PÁTEK 15. června
Odborná exkurze2
2 Uvedené časy jsou orientační
8:15 – 8:30 odjezd do Nového prohlídka městského opevnění s věží Zázvorkou a
Města nad Metují pevnostním valem + oběd
11:30 odjez do Josefova prohlídka pevnostní prachárny a ravelinu XIV
14:00 odjezd do Hradce prohlídka pivovarské flošny a jižních teras,
Králové možnost individuální prohlídky modelů města
v Muzeu východních Čech
Po celou dobu konference bude probíhat knižní miniveletrh zaměřený zejména na literaturu související s tématem konference. Zájemci o prodej svých publikací je mohou přivést s sebou, popř. se domluvit s oprganizátory.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články