Seminár – Prírodné staviteľstvo Bratislava 18-19.4. 2020

Titulny obrazok blogu uzivatela: ekovesnice

Tento teoretický seminář vám přinese přehled o výhodách a nevýhodách různých druhů ekostaveb a materiálů. Praktické návody jak a hlavně z čeho stavět kvalitní, zdravý a trvanlivý dům s dlouhou životností. 

Radi by ste postavili zdravý a cenovo dostupný dom?
Radi by ste si zlepšili vnútornú klímu domu hlinenými omietkami?
Zaujímajú Vás sťahovatelné domy a jurty?
Pozývame Vás na seminár, na ktorom sa budeme venovať výhodám a nevýhodám stavebných a izolačných materiálov, tvarov stavieb. Povieme si, kde nakúpiť aký materiál a ako, kde a prečo postaviť slamený domček, nízkoenergetický, pasívny alebo sťahovatelný dom …
V súčasnej dobe sa dostáva čoraz viac do popredia spotreba energií u stavieb. V posledných rokoch narastá počet stavieb nízkoenergetických a pasívnych domov. Táto nízkoenergetické výstavba vyžaduje použitie veľkého objemu izolácií. Tu sa ponúka možnosť použitia prírodných materiálov, ktoré sú energeticky nenáročné pri spracovaní a tým cenovo výhodné. Jednoznačne najviac používaným materiálom v prírodnom staviteľstve je slama a hlina. Tieto materiály sú veľmi lacné, ale podľa spôsobu ich použitia môže prudko narásť pracnosť na stavbe. Niekoľko možných rôznych konštrukcií si ukážeme na príkladoch niekoľkých stavieb.

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné domy a jurty. Budeme se věnovat výhodám a nevýhodám stavebních a izolačních materiálů, tvarů staveb. Povíme si, kde nakoupit jaký materiál a jak, kde a proč postavit slaměný domek, nízkoenergetický, pasivní nebo stěhovatelný dům…

Práce se slámou a hlínou je jednoduchá, ale pokud chcete postavit kvalitní dům s dlouhou životností a za nízkou cenu – je náročnější na informace…
Dále si probereme praktickou stavbu slaměného domku nejefektivnější technikou, která šetří čas, řeší problémy s hlodavci, průvzdušností, hořlavostí a výrobu vlastních omítek a cihel (odolných i přívalovým dešťům). U nás v osadě máme omítky na jedné stavbě bez jakéhokoli zakrytí už rok a není zde žádné vymývání, žádný degrad materiálu! Probereme seznam dodavatelů, kde a co koupit, co se vyplatí si nechat vyrobit a kdy se mi vyplatí stavba svépomocí. Seminář bude převážně z pohledu stavitele, tedy plný dosti jednoduchých a praktických postřehů.

 

Více je na stránkách Ekovesnice.cz   http://ekovesnice.cz/kalendar-akci 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Technologia starostlivosti o historické omietky

TECHNOLOGIE PÉČE O HISTORICKÉ OMÍTKY
Dagmar Michoinová
Omítky historických objektů mají velkou historickou, uměleckou a dokumentární hodnotu. Tvoří velmi širokou škálu tvarů, struktur, povrchových úprav. Použité materiály mají různé, specifické vlastnosti, které jsou dány originálním složením, osobitým zpracováním a zdobením, jedinečným vývojem za specifických podmínek. Omítky jsou neoddělitelnou a snadno zranitelnou součástí celé stavby, jsou citlivým indikátorem stavebně technického stavu objektu. V případě, že stavebně technický stav objektu není v pořádku, jsou omítky vážně poškozovány a ničeny. Nelze mluvit o péčí o omítky a přitom opomíjet péči o zlepšení špatného nebo udržení vyhovujícího stavebně technického stavu objektu.
Také proto je péče o historické omítky mezioborovým úkolem památkářů, architektů, projektantů, specialistů na materiály, restaurátorů a technologů. Je to úkol, jehož profesionální řešení je podmíněno vysokými nároky na odbornou vyspělost všech členů realizačního týmu a kompatibilitou. Pouze součinností specialistů může docházet k propojení jejich znalostí a k souhře při provádění prací.
K tomu, aby mohlo být stanoveno, jak efektivně pečovat o konkrétní historickou omítku, je nutné v první řadě zjistit co je příčinou špatného stavebně technického stavu omítek a omítaných konstrukcí. Teprve když jsou odstraněny nebo zmírněny příčiny poškozování, lze přistoupit k vlastním konzervaci nebo k restaurování omítek. Každá dílčí etapa procesu péče o omítané konstrukce, omítky i jejich povrchové úpravy má své technologické souvislosti. Některým z nich je věnován následující příspěvek.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Obnova omítek historických staveb

Omítky jsou významnou součástí architektonického dědictví.
Obecně mají dvojí funkci: ochrannou a architektonickou. Ve srovnání
s novou stavební produkcí je specifikem omítek historických staveb jejich
kulturně historická hodnota. Problematiku obnovy omítek historických staveb
můžeme rozdělit do dvou vzájemně souvisejících okruhů, a to na okruh kulturní a
na okruh technický.