Makovického dom

Meštiansky nárožný dom postavený v historizujúcom slohu. Stavba obdĺžnikového pôdorysu je dvojpodlažná s členitou fasádou. Južn…