Pamiatky a múzeá – Výročné ceny 2011 – výzva na nominácie

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2011 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:

– objav,  nález
– akvizícia
– expozícia
– výstava
– publikácia
–  menšia publikácia, drobná tlač
– obnova
–  reštaurovanie
– akcia, podujatie
– film, video, audio, multimediálne dielo

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2011.

Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače,  video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2011 budú publikované v čísle 3/2012.  

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2012 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
orsulova@snm.sk; rihakova@snm.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…