Možnosti financování restaurování a konzervování památek

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vás zve na seminář Možnosti financování restaurování a konzervování památek – praktické zkušenosti

 

Termín konání: čtvrtek 15. září 2011

Místo konání: Přednáškový sál v mezipatře H nové budovy Národního muzea v Praze
Vinohradská 1, Praha 1

Odborný seminář je zaměřen na financování obnovy, restaurování a konzervování památek – na možnosti získání grantových podpor a na zkušenosti s jejich využíváním.

Kromě přehledu nejdůležitějších programů státních institucí i soukromých subjektů (nadací, fondů apod.), podporujících finanční zajištění péče o záchranu a obnovu movitých i nemovitých památek, jsou do programu zařazeny i příspěvky zástupců vybraných „poskytovatelů“. Chybět nebudou ani praktické zkušenosti s využitím domácích a zahraničních programů při obnově významných objektů kulturního dědictví.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů a státní správy, územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, soukromým majitelům památek, architektům, projektantům, restaurátorům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program

9.00-9.30

Registrace účastníků

9.30-9.40

Zahájení, úvodní slovo

Petr Kotlík, předseda společnosti STOP

9.40-10.10

Možnosti financování obnovy památek

Jana Feřtková, Fund Consulting, Petr Kotlík, ÚCHTRP VŠCHT Praha

10.15-10.50

Programy ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek

Michaela Exnarová, odbor památkové péče, Ministerstvo kultury ČR

10.55-11.25

Financování obnovy památek v Pardubickém kraji

Milan Marianek, Krajský úřad pardubického kraje

11.30-12.00

 Přestávka

12.00-12.40

Zkušenosti NPÚ s přípravou a realizací projektů obnovy památek s podporou strukturálních fondů Evropské unie

Zuzana Kolláthová, referát evropských fondů NPÚ, ústřední pracoviště v Praze

12.45-13.15

Obnova židovských památek v České republice

Jan Kindermann, Federace židovských obcí v ČR

13.20-13.50

Zkušenosti se získáváním a realizací grantů na obnovu památkových objektů Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Gejza Šidlovský, Strahovský klášter, Jana Feřtková, Fund Consulting

Ilustracny obrazok

ilustracny obrazok

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.