Nadácia Pontis pomáha kultúrnemu dedičstvu na Slovensku

Obrázok k článku

Verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zachovaniu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností, podporila tento rok Nadácia Pontis prostredníctvom grantového programu Nadačného fondu Slovak Telekom s názvom Pomáhame pamiatkam. Zo 45 žiadostí o finančnú podporu vybrali 24 projektov, ktorým rozdelili 30 000 eur. Maximálna výška jedného grantu je 2 500 eur. Grantový program Pomáhame pamiatkam vyhlásila Nadácia Pontis už po dvanásty raz. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, mestá a obce a združenia miest a obcí.

 

Finančnú podporu získalo napríklad združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré už viac ako desaťročie uskutočňuje projekt s cieľom stabilizovať vzácne ohrozené časti architektonických detailov zrúcaniny goticko-renesančného hradu Lietava. Grant dostalo aj občianske združenie Priatelia Znieva, ktoré pokračuje v obnove striech na objekte kalvárskeho kostola a šiestich kaplniek nachádzajúcich sa v jeho ohradení, dostala ho aj farnosť Rad s projektom, ktorého cieľom je sprístupnenie fotografickej pozostalosti objavenej na fare v obci Rad (okr. Trebišov) od autora – farára Vojtecha Petríka. Grantový program tiež prispeje na záchranu synagógy v Bytči, na obnovu hradu Korlátko pri obci Cerová, revitalizáciu kaštieľa v Tepličke nad Váhom či na rekonštrukciu brány hradu Tematín.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.