Pamiatky a múzeá – výročné ceny za rok 2013

Obrázok k článku

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty tretí raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia prevezmú laureáti pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 v Slovenskej republike v Tatranskej galérii – Elektrárni v Poprade 12. septembra 2014 o 14.00 hod.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2013 získali zo 148 nominácií v jednotlivých kategóriách títo nominovaní:

 

OBJAV – NÁLEZ
Cena nebola udelená.

 

AKVIZÍCIA
Slovenské združenie telesnej kultúry – Múzeum telesnej kultúry v SR a Věra Čáslavská za akvizíciu/dar dvoch zlatých olympijských medailí 
a
Slovenské technické múzeum-Múzeum dopravy Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  a  Slovenská plavba a prístavy, a. s.  za akvizíciu vlečného remorkéru Šturec (pôvodne tanková loď  Štúr) z roku 1937

 

EXPOZÍCIA

Dárius Gašaj, Ivan Havlice, Robert Pollák, Barbora Kopnická a Východoslovenské múzeum v Košiciach za expozíciu Pamätný dom Františka II. Rákocziho Rodošto

 

VÝSTAVA
Magdaléna Békessová, Claus von Carnap-Bornheim, Karol Pieta, Podtatranské múzeum v Poprade, Archeologický ústav SAV a Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig (Nemecko) za výstavu Kniežacia hrobka z Popradu – konzervácia 2008 – 2012  s dôrazom na mimoriadnu hodnotu a kvalitné zreštaurovanie exponátov a s prihliadnutím na sprievodné podujatia k prezentácii nálezu

 

PUBLIKÁCIA
Jozef Medvecký a Societas historiae artium za monografiu Anton Schmidt 1713 – 1773. Život a dielo barokového maliara
a
Gabriela Podušelová (zost.), Eva Králiková, Elena Machajdíková, Matúš Lányi a Slovenské národné múzeum za publikáciu Slovenské národné múzeum

 

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Jaroslava Žuffová, Pamiatkový úrad SR – Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava za dlhoročné vydávanie zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja z rovnomenného odborného  seminára

 

OBNOVA
Alica Tichá, Zsolt Papp, Pro Art Levice, Andrea Moravčíková, Katarína Demjanovová, PÚ SR – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec a SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku za obnovu kaštieľa Madáchovcov v Dolnej Strehovej

 

REŠTAUROVANIE
Múzeum mesta Bratislavy, Nora Hebertová a Zlatica Schreierová za reštaurovanie obojstranne maľovanej cechovej zástavy bratislavských kožušníkov z roku 1751

 

AKCIA, PODUJATIE
Ateliér Bavlna, Open Design Studio, Martin Mistrík a Vilo Csino za súbor aktivít Včera predvčerom. Cvernovka a jej príbehy venovaných storočnej histórii bratislavskej textilnej fabriky Cvernovka

 

FILM, VIDEO, AUDIO, MULTIMEDIÁLNE DIELO
Cena nebola udelená.

Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 v Slovenskej republike nájdete na stránkach Združenia historických miest a obcí: www.zhmao.sk.
Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2013 je venované číslo 3/2014, ktoré vyšlo koncom júla 2014.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005

Po pätnásty raz udelila redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky prestížne ceny za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ceny budú laureátom odovzdané osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 v Slovenskej republike 13. septembra v Skalici.

Výročná cena revue Pamiatky a múzeá 2009 – Katov byt v Košiciach

Expozícia Katov byt vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach získala Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 2009. Ocenenia prevzali laureáti 9. septembra 2010 pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 v Slovenskej republike na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po devätnásty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.