Makovického dom

Logo pamiatky

Meštiansky nárožný dom postavený v historizujúcom slohu. Stavba obdĺžnikového pôdorysu je dvojpodlažná s členitou fasádou. Južné priečelie je bohato zdobené a zakončené štítom.

Dom patril rodine Babuškovcov. V rokoch 1894 – 1904 v ňom pôsobil MUDr. Dušan Petrovič Makovický (1866 – 1921), slovenský národovec a osobný lekár známeho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého (1828 – 1910).

Dom aj pamätná tabuľa s textom: “V tomto dome býval v rokoch 1894 – 1904 dr. Dušan Makovický osobný lekár L. N. Tolstého” sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

V súčasnosti v budove sídli Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Považská hvezdáreň v Žiline.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.