V stredu sa v Bardejove starobylá radnica a bazilika zahalia do zelenej farby

Dominanty mesta Bardejov sa v stredu 17. marca odejú do zelenej farby. Bardejov sa takto zaradí medzi mestá, ktoré si pripomenú írsky národný sviatok sv. Patrika. Zelenou farbou nasvietia budovu starobylej radnice aj baziliku.

Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, myšlienka na naštartovanie rozvoja bilaterárnych vzťahov a spoluúčasti Bardejova na oslavách Dňa sv. Patrika, ktorý je kultúrnym, náboženským a štátnym sviatkom Írov, vznikla v lete minulého roka pri príležitosti návštevy splnomocnenej veľvyslankyne Írska na Slovensku Hildegard Ó Riain v Bardejove. Nasvietenie dominánt mesta má symbolizovať slovensko-írske priateľstvo a spoluprácu mesta a veľvyslanectva. „Ide o znak priateľstva dvoch ustanovizní i dvoch štátov. Sme presvedčení, že aj takáto možno nepatrná aktivita podčiarkne význam tvoriacej sa spolupráce,“ uviedol Hij.

Budova starobylej radnice a Bazilika minor sv. Egídia budú do zelenej farby zahalené v stredu v rámci večernej iluminácie od 20:00 do 22:00. Ako doplnil Hij, v pláne je aj spoločné vysadenie írskeho duba v Parku Európy na sídlisku Obrancov mieru. „Táto aktivita je však z dôvodu protipandemických opatrení presunutá na neskoršie, vhodnejšie obdobie,“ dodal hovorca.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede