Pamiatkový výskum na Slovensku v roku 2011

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Posudzované pamiatkové výskumy v roku 2011:

– Ardanovce – r. k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 131/0) – čiastkový architektonickohistorický
výskum okenného otvoru na západnej fasáde. Autor: Mgr. D. Haberland
– Banská Štiavnica – meštiansky dom na Ul. A. Kmeťa 10 (č. ÚZPF 2520/0) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Banská Štiavnica – meštiansky dom na ul. A. Kmeťa 12 (č. ÚZPF 2519/0) –
architektonicko-historický výskum podkrovia. Autor: Mgr. M. Šimkovic
– Banská Štiavnica –meštiansky dom na Ul. A. Sládkoviča 4 (nie je NKP) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Banská Štiavnica – meštiansky dom na Sládkovičovej ul. 12 (č. ÚZPF 3365/0) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Banská Štiavnica – meštiansky dom na Kammerhofskej ul. 17 (č. ÚZPF 3320/0) –
architektonicko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Hrašková
– Banská Štiavnica – časť meštiansky domu na Palárikovej ul. 6 – Z obvodová stena (nie
je NKP) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B.
Glocková
– Banská Štiavnica – meštiansky dom na Radničnom nám. 3 (č. ÚZPF 11716/0) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD. a kol.
– Banská Štiavnica – meštiansky dom na Striebornej ul. 11 (č. ÚZPF 11693/0) –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. Ľ. Fillová
– Bardejov – meštiansky dom na Hviezdoslavovej ul. 6 (č. ÚZPF 1724/0) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Bardejov – meštiansky dom na Stöcklovej ul. 19 (č. ÚZPF 1771/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Beckov – hrad – dolný hrad a východná časť predhradia (č. ÚZPF 1180/15-19) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák,
PhD., Mgr. M. Piatrov
– Beluša – r. k. kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 699/0) – umelecko-historický
a architektonicko-historický výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr.
T. Janura, PhDr. Š. Oriško
– Bíňa – r. k. rotunda Dvanástich apoštolov (č. ÚZPF 326/0) – doplnok architektonickohistorického
výskumu. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
– Bratislava – bytový dom na Laurinskej ul. 19 (č. ÚZPF 96/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Orosová
– Bratislava – meštiansky dom na Michalskej ul. 14 (č. ÚZPF 113/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
– Dechtice – r. k. kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 793/0) – čiastkový architektonickohistorický
výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

Gbeľany – kaštieľ (č. ÚZPF 1341/1) – architektonicko-historický výskum.
Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
– Hlohovec – kúria a pivnica „Sokolovňa“ (č. ÚZPF 11359/1-2) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
– Holíč – kaštieľ – koniareň a tabačiareň (č. ÚZPF 613/4,5) – architektonicko-historický
výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič
– Komárno – r. k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 306/1) – architektonicko-historický
výskum fasád veží a fasády priečelia. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
– Komárno – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – II. etapa architektonicko-historického
výskumu. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.
– Komárno – špitál a kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 2151/1-2) – architektonicko-historický
výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová
– Komjatice – pamätná fara (č. ÚZPF 336/1) – architektonicko-historický výskum.
Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov
– Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 14 (č. ÚZPF 1057/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 27 (č. ÚZPF 1329/1-2) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 61 (č. ÚZPF 1168/0) – architektonickohistorický
a umelecko-historický výskum dvorového krídla. Autori: Dr. Ing. arch. J.
Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková
– Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 79 (č. ÚZPF 3477/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 94 – severný parcelný múr (č. ÚZPF 3456/0) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Košice – bašta a múr hradbový, tzv. Katova bašta (č. ÚZPF 1049/9 a 1049/7, 10) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka
– Košice – bývalý korčuliarsky pavilón, Mestský park č. 13 (č. ÚZPF 3480/0) –
architektonicko-historický výskum. Autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.
– Košice – mestský palác na Mlynskej ul. 30, tzv. Jakabov palác (č. ÚZPF 3504/1) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Košice – nemocnica na Moyzesovej ul. 9 (č. ÚZPF 3656/0) – architektonicko-historický
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Košice – meštiansky dom na Vrátnej ul. 16 (č. ÚZPF 3605/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková
– Krakovany – r. k. kostol sv. Gála (č. ÚZPF 917/1) – architektonicko-historický výskum.
Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová
– Krupina – meštiansky dom na Sládkovičovej ul. 20 (č. ÚZPF 11097/0) –
architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
– Lančár – zvonica pri r. k. Kostole Sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 924/2) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar
– Levoča – meštiansky dom na Mäsiarskej ul. 15 (č. ÚZPF 2792/0) – architektonickohistorický
a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
– Levoča – meštiansky dom na Nám. Majstra Pavla 43 (č. ÚZPF 2932/0) –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M.
Janovská
– Lietava – hrad – severovýchodná bašta 1. predhradia (č. ÚZPF 1352/6) –
architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
– Liptovský Hrádok – škola lesnícka (č. ÚZPF 320/1) – architektonicko-historický
výskum. Autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
– Liptovský Mikuláš – vila s areálom na Ul. M. M. Hodžu 20 (č. ÚZPF 11720/1-3) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň

Modra – kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 490/1) – architektonicko-historický
a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar,
Mgr. J. Tihányi, Mgr. K. Zvedelová, PhD.
– Nitra – areál kostola a kláštora piaristov (č. ÚZPF 1500/1-2) – architektonickohistorický
výskum ohradného múru bývalej záhrady kláštora a archeologických
architektonických nálezov. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
– Nitra – meštiansky dom na Samovej ul. 9 (nie je NKP) – architektonicko-historický
výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka
– Nitra – Borina – strážna veža, tzv. Turecká varta (č. ÚZPF 1505/0) – architektonickohistorický
výskum. Autor: Mgr. M. Matejka
– Nováky – kúria (č. ÚZPF 856/0) – architektonicko-historický výskum.
Autorka: Mgr. R. Kollárová
– Nové Sady – kaštieľ (č. ÚZPF 1520/0) – architektonicko-historický výskum.
Autori: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová
– Oravský Podzámok – Oravský hrad – 1. podlažie Thurzovho paláca (č. ÚZPF 237/19) –
architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic, Mgr.
M. Čajka
– Pezinok – r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 523/0) – architektonickohistorický
a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Sabadošová
– Pezinok – Grinava – r. k. kostol sv. Žigmunda (č. ÚZPF 497/0) – architektonickohistorický
a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová,
Mgr. M. Havlík, Mgr. art. P. Hrachovský, Mgr. art. P. Molnár
– Podhorany – Sokolníky – ruina kostola sv. Michala (č. ÚZPF 1523/0) – architektonickohistorický
výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic
– Poltár – Zelené – most cestný (č. ÚZPF 528/0) – architektonicko-historický výskum.
Autor: Mgr. M. Šimkovic
– Prievidza – piaristické gymnázium, základná škola a gymnázium Františka Hanáka
(č. ÚZPF 872/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka:
PhDr. M. Smoláková
– Rimavská Baňa – evanjelický a. v. kostol (č. ÚZPF 1008/1) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. E. Hrašková, Ing. akad. arch. I. Danihel
– Rožňava – meštiansky dom na Nám. baníkov 18 (č. ÚZPF 10137/0) – architektonickohistorický
výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič
– Sazdice – r. k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1637/0) – architektonicko-historický
výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka, PhDr. H. Žažová, PhD.
– Spišská Nová Ves – Provinčný dom, Letná ul. 50 (č. ÚZPF 599/1) – architektonickohistorický
výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská
– Spišské Podhradie – meštiansky dom na Mariánskom nám. 35 (č. ÚZPF 756/0) –
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: PhDr. N. Urbanová
– Spišské Podhradie – meštiansky domy na Pálešovom nám. 1, 2, 3 (č. ÚZPF 714/0,
715/0, 716/0) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum.
Autorka: PhDr. N. Urbanová
– Spišské Podhradie – meštiansky dom na ul. Starý jarok 47 (č. ÚZPF 762/0) –
architektonicko-historický výskum. Autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N.
Urbanová
– Spišský Hrušov – r. k. kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 816/0) – architektonicko-historický
výskum. Autorky: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. A. Klingová
– Šaštín – Stráže – továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – II. etapa architektonickohistorického
výskumu. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň
– Štítnik – patricijský dom na Nám. 1. mája 437 (č. ÚZPF 557/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová, Mgr. T. Haviar

Trnava – meštiansky dom na Štefánikovej ul. 37 (č. ÚZPF 1102/0) – architektonickohistorický
a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.
– Trnava – meštiansky dom na Štefánikovej ul. 39 (č. ÚZPF 1104/0) – architektonickohistorický
výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, PhDr. J. Žuffová, Mgr. E. Sabadošová
– Vlková – kaštieľ (č. ÚZPF 1006/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický
výskum – doskúmanie suterénnych priestorov. Autorka: PhDr. N. Urbanová
– Vyšný Kubín – Kubínyiovský kaštieľ(č. ÚZPF 260/1) – architektonicko-historický
výskum. Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.
– Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1-2) – architektonicko-historický výskum budovy 1. brány
a bašty č. 11. Autor: doc. Ing. PhDr. M. Plaček, odb. garant: Ing. arch. M. Bóna
– Zborov – kostol sv. Žofie (č. ÚZPF 263/0) – umelecko-historický a architektonickohistorický
výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. J. Adam, PhD.
– Žilina – synagóga na Hurbanovej ul. 11 (č. ÚZPF 1398/0) – architektonicko-historický
výskum. Autorka: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
posudzované zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia:
– Nitra – pamiatková rezervácia – aktualizácia zásad ochrany MPR. Autori: Ing. arch. E.
Gažiová, Ing. D. Ulrychová, CSc., Mgr. R. Daňo, PhD.
– Hybe – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autor: Ing. arch. P.
Kulašík
– Stankovany – Podšíp – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia.
Autor: Ing. arch. P. Kulašík
– Trenčín – pamiatková rezervácia – zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových
hodnôt – aktualizácia. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. R. Danák
– Trnava – pamiatková rezervácia – urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad
pamiatkovej ochrany. Autori: Krajský pamiatkový úrad Trnava
– Markušovce – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing.
arch. E. Šmelková, PhDr. A. Karabinoš, Ing. V. Sobota
– Martin – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing. arch.
M. Marček a kol.
– Sabinov – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Krajský
pamiatkový úrad Prešov
– Skalica – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Krajský
pamiatkový úrad Trnava
– Spišská Belá – pamiatková zóna – zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia. Autori: Ing. arch. D. Maximová a kol.
– Torysky – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing. P.
Odler, Dr. G. Lukáč, Ing. E. Semanová
– Nižné Repaše – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing.
P. Odler, Dr. G. Lukáč, Ing. E. Semanová
– Hlohovec – pamiatková zóna – aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia.
Autori: Ing. arch. E. Šabíková, Ing. arch. G. Kvetanová, Mgr. A. Kondlová
– Sebechleby – Stará Hora – pamiatková rezervácia – zásady ochrany pamiatkového
územia. Autori: Ing. arch. Ľ. Farkaš, CSc., Ing. arch. A. Hojčková,
Ing. arch. R. Lieskovská, Mgr. M. Jarošová, A. Puškárová, Mgr. A. Skelton
– Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – pamiatková rezervácia – zásady ochrany
pamiatkového územia. Autori: Ing. arch. Ľ. Viničenková a kol.
– Bratislava – Rusovce – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia.
Autori: PhDr. V. Ferus a kol.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články