Stav pamiatok na Slovensku do roku 2011

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Prinášame vám štatistické informácie o stave Pamiakového fondu za rok 2011, podľa údajov Pamiatkového úradu.

Návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP a pamiatkového územia:
Návrh na vyhlásenie NKP 85
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 1
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP (0 – nula)
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie (0 – nula)
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie (0 – nula)
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie (0 – nula)
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 2
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny (0 – nula)
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 4
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 10
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma (0 – nula)
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma (0 – nula)

Rozhodnutia o vyhlásení veci za NKP 145
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia veci za NKP 29
Rozhodnutia o zrušení vyhlásenia veci za NKP 35
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a zápise NKP 120
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 3 135

Počet hnuteľných NKP (PP) 14 681 / 32 750
Počet nehnuteľných NKP (PO) 9 729 / 14 995
Počet pamiatkových rezervácií MPR/PRĽA 18 / 10
Počet pamiatkových zón platné / zrušené 82 / 17
Počet zrušených NKP od roku 1951 HNKP/NhNKP 1 829 / 3 044

Nárast objektov
Vyhlásené NKP / PO 97 / 183
Zrušené vyhlásenie NKP / PO 38 / 57
Počet vyhlásených OP 7

Rozdelenie pamiatok podľa stavebno – technického stavu
Dobrý 4 705
Vyhovujúci 5 826
Narušený 2 967
Dezolátny 850
V obnove 684

Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy
Štát 1 412
Samospráva obcí 3 714
Cirkvi 3 875
Právnické osoby 1 522
Fyzické osoby 4 509

Hnuteľné pamiatky sú vo vlastníctve cirkví na 98.5 %. 1.5 % sú nábytky a výtvarné pamiatky, ktoré vlastnia osoby zaoberajúce sa predajom a vývozom.
Nehnuteľné pamiatky: 14 995 PO, z toho 1 412 vlastní štát, čo je 9.42 %.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

B. Bystrica: Kalvária patrí do ochranného pásma pamiatkovej rezervácie

Banskobystrická kalvária na úpätí kopca Urpín, v ktorej areáli chcelo banskobystrické biskupstvo postaviť štyri bytové domy, vzdelávací inštitút a penzión pre seniorov, patrí do ochranného pásma mestskej Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Ochranné pásmo, ktoré zahŕňa aj kalváriu, vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 19. marca na druhýkrát, keď prvé rozhodnutie z roku 2008 vrátil krajský súd na ďalšie konanie.

Zúženie pamiatkovej zóny CMO Bratislava

Minister kultúry SR František Tóth po podrobnej analýza dňa 25. októbra 2005 definitívne potvrdil právoplatnosť rozhodnutia o zúžení pamiatkovej zóny Centrálnej mestskej oblasti Bratislava tak, ako to navrhol Pamiatkový úrad SR a schválil generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR.

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (1 z 3)
(1) Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len “kultúrna pamiatka”), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.