Paneurópska VŠ tvorí digitálne objekty pamiatok

Obrázok k článku

Paneurópska vysoká škola vytvára spolu so slovenskými a ukrajinskými partnermi digitálne 3D modely štrnástich pamiatok z východného Slovenska a desiatich pamiatok z Ukrajiny. Digitálne modely budú môcť následne školy využiť pomocou metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite vo výučbe. O projekte s názvom InovEduc na tlačovej konferencii hovoril dekan Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy Eugen Ružický.

 

Riešitelia projektu do podoby učebnej látky digitalizujú drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti. Súčasťou digitalizovaných pamiatok na Slovensku bude napríklad Židovský cintorín Topoľa, Kaštieľ Humenné, Drevený chrám v Inovciach, Bardejovské suburbum či Hrad Zborov. Učebná látka bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú pomocou fotografického snímania a letecky pomocou dronov. Interiéry objektov spracovávajú do formy panorámy. Digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. “Pre jednotlivé spôsoby zobrazenia objektov vyvíjame softvér pre ich zobrazenie vo virtuálnej a rozšírenej realite. Kultúrne artefakty budú sprístupnené aj na mobilných zariadeniach a webových stránkach,” uviedol dnes odborný riešiteľ projektu z Paneurópskej vysokej školy Ján Lacko.

 

Finálne výsledky a výstupy projektu InovEduc budú v apríli 2017 k dispozícii aj širokej verejnosti, pre pedagógov budú dostupné aj metodické materiály. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…