Ľubovniansky hrad

Čiastočne rekonštruovaný hrad je dominantou Ľubovnianskej kotliny. Výrazne sa uplatňuje ako krajinotvorný prvok.