V bývalej budove prešovskej knižnice odkryli vzácne nástenné maľby

Nález zvyškov nástennej barokovej maľby na strope v miestnosti na prvom poschodí historickej budovy po Knižnici Pavla O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici v Prešove bol najväčším prekvapením pri rekonštrukcii budovy. Svedčí o tom, že budova z 15. storočia plnila v tom čase reprezentatívnu funkciu.Ako uviedol reštaurátor Ľubomír Cap, pamiatkari vydali rozhodnutie o reštaurovaní maľby, ide o hodnotné dielo, aké bývali v kaštieľoch. Budova by mala byť kompletne zrekonštruovaná do konca augusta. Vyplynulo to z dnešného kontrolného dňa na stavbe, kde sa stretol za investora predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík s projektantom, realizátorom stavby a pamiatkarmi.

Počas odkrývania starých historických omietok v zadnom trakte budovy, kde sa na pôvodnú stavbu po požiari v 19. storočí robila prístavba, sa našli torzá renesančného a gotického okna. Preto sa dnes stanovili termíny jednotlivých prác, ktoré sa musia koordinovať. Do konca februára sa ukončia prašné práce a elektroinštalácia. Potom nastúpia štukatéri a reštaurátori. Kolaudovať by sa malo koncom júla. Na dokončovacie práce si stavbári ponechali ešte mesiac.

Do rekonštrukcie budovy išiel PSK s tým, že sa v jej časti vybuduje Inovačné partnerské centrum (IPC). Prešovský župan Peter Chudík vyjadril nadšenie nad odkrytými nástennými maľbami. Podľa jeho názoru do týchto reprezentatívnych priestorov by sa už nemala vrátiť knižnica, ale rozhodnú o tom poslanci. Ako uviedol, celková rekonštrukcia by sa mala zmestiť do 40 mil. Sk (1,328 mil. €). PSK získal z Nórskeho finančného mechanizmu vyše osem mil. Sk (265 551,35 €) na vytvorenie IPC a približne 21 mil. Sk (697 072,29 €) na jeho prevádzku na tri roky. Dofinancovanie rekonštrukcie budovy bude hradiť samosprávny kraj z vlastných zdrojov. Peniaze na reštaurátorské práce, ktoré plánované náklady zvýšia, sa pokúsi samosprávny kraj získať z ministerstva kultúry, uviedol Chudík.

IPC bude koordinačným strediskom, prepájajúcim existujúce štruktúry v oblasti regionálneho rozvoja podľa vzoru nórskeho Molde Knowledge Parku, ktorý je jedným z partnerov projektu. Projekt bude trvať 30 mesiacov a je rozdelený na dve etapy. Prvá sa začala prípravou priestorov na zriadenie IPC. Zároveň sa začne aj príprava Regionálnych rozvojových stratégií. Druhá etapa sa začne v apríli 2009 a umožní spustenie praktických činností na zabezpečenie rozvojových priorít kraja. Pôjde o šesť hlavných bodov.

Budovanie partnerstiev prostredníctvom workshopov, misií a stretnutí, vytváranie integrovaných balíkov služieb a spoločné informačné databázy. Prostredníctvom Kultúrneho dedičstva ako podpornej aktivity bude zabezpečené zviditeľnenie a propagácia kraja. V IPC sa budú realizovať aj praktické tréningové programy. Ďalšími partnermi z Nórska sú samospráva, univerzita a výskumné centrum v meste Molde a iné inštitúcie štátnej správy a priemyslu. Slovenskými partnermi sú Prešovská univerzita, Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove a Poprade, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Združenie podnikateľov Slovenska a osem miest Prešovského kraja – Bardejov, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Humenné, Levoča, Vranov nad Topľou, Snina a Medzilaborce.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vzácne fresky oddialili termín kolaudácie historickej budovy

Termín rekonštrukcie budovy v centre Prešova, kde sídlila Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, sa posúva na polovicu novembra. Budova je majetkom Prešovského samosprávneho kraja, kde župa plánuje na jednom z podlaží zriadiť Inovačné partnerské centrum. Pôvodný augustový termín sa predĺžil najmä preto, že pri sondážnom výskume objavili v jednej miestnosti na strope zvyšky nástennej barokovej maľby, ktorých obnova bude trvať dlhšie, ako bol pôvodný odhad reštaurátorov. Skonštatoval to po dnešnom kontrolnom dni na stavbe predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…