Rekordnú návštevnosť Ľubovnianskeho hradu sa darí udržať

Obrázok k článku

Návštevnosť Ľubovnianskeho hradu a skanzenu je na konci augusta podobná tej minuloročnej. „V minulom roku sme zaznamenali rekord v návštevnosti za 60 rokov existencie Ľubovnianskeho múzea, hrad a skanzen navštívilo 147-tisíc návštevníkov. K poslednému augustu máme zhruba o tristo návštevníkov viac ako v minulom roku za rovnaké obdobie,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Ľudia podľa neho ocenili najmä animačné programy, expozície, ale aj viaceré kultúrne podujatia.

 

Pre Mikulíka je milým prekvapením, že sa takúto rekordnú návštevnosť podarilo udržať napriek silnému tropickému letu, ktoré podľa neho skôr prialo kúpaliskám. „Ľudia sem chodia tak kvôli hradu, pamiatkam a architektúre, ako aj kvôli expozíciám, ktoré prešli za posledné roky reinštaláciou,“ uviedol. Veľmi obľúbená bola podľa neho aj výstava Zrkadlenia hudby na Spiši, sokoliarske vystúpenia, ktoré sú počas celej sezóny od júna až do augusta štyrikrát denne. Lákali aj Hradné slávnosti, počas ktorých hrad pripravil rekonštrukciu historickej udalosti, prevozu poľských korunovačných klenotov z poľského hradu Wawel v Krakove na Ľubovniansky hrad, ďalej hradný muzikál Neboj sa či množstvo koncertov. Tie ponúkli klasickú hudbu, ale aj vystúpenie speváčky Simy Martausovej či skupiny Vidiek. „Ponuka bola široká, návštevnosť veľmi vysoká, sme so sezónou veľmi spokojní,“ dodal Mikulík.

 

Hrad ešte pred začiatkom letnej sezóny prešiel veľkou údržbou. Finančné prostriedky investoval do plášťov západného a východného bastiónu, čiastočne bolo skonzervované a dokonca aj zrekonštruované vnútro gotického paláca. Ako vysvetlil Mikulík, išlo skôr o statické zabezpečenie celého hradného komplexu. „Teraz sa stavebná činnosť presunula vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju do barokového podhradia, kde máme osem objektov a po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa sa v súčasnosti pracuje na rekonštrukcii takzvaného domu správcu, ktorý má byť skolaudovaný koncom októbra,“ dodal riaditeľ múzea.

 

Letom sa podujatia na hrade a v skanzene nekončia. Na hrade pripravujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rodina vo vidieckej tradícii v aspekte multikulturality, konať sa bude pri príležitosti 30. výročia sprístupnenia skanzenu pod hradom Ľubovňa. Počas nej sprístupnia okrem iného aj otvorený depozitár Ľudového odevu a kachlíc a verejnosti bude po prvýkrát prezentovaný sprievodca skanzenom. Ďalším podujatím budú Hubertovské slávnosti na hrade v nedeľu 27. septembra. Letná turistická sezóna bude ukončená slávnostne koncom mesiaca, pripravuje sa aj odpustová slávnosť v Hradnej kaplnke sv. Michala.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Hrad takmer ako z rozprávky (prechádzka po Ľubovnianskom hrade)

Hrad patrí medzi výborne ukážky architektonickej podoby slovenských hradov, v takmer intaktnej podobe znázorňuje jednotlivé časti výstavby, obranný mechanizmus, postupné rozrastanie architektúry od gotiky cez renesanciu až po neskoršie úpravy. Aj rozmaznaný milovník slovenských hradov nájde na tomto hrade to, čo na iných hradoch – ruinách si musí len ťažko predstavovať…

Obnova.sk Fotografia