Vojenský obvod Javorina je po 60 rokoch minulosťou

Na hranici bývalého Vojenského obvodu Javorina v Zaľubici v obci Ľubica sa dnes stretli predstavitelia obcí, urbárskych spoločenstiev a fyzických osôb pochádzajúcich zo zaniknutých obcí, ktorí sa angažovali o zrušenie vojenského obvodu, aby tu prepílili závoru oddeľujúcu rampu. Udialo sa tak po viac ako 20 ročnej snahe bývalých vlastníkov a potomkov obyvateľov zo zaniknutých obcí, ktorých násilne vysťahovali pred 60 rokmi po vytvorení vtedy Vojenského výcvikového priestoru Javorina. „Práve dnes sme sa konečne dočkali vytúženej chvíle a môžeme sa bez obáv vrátiť do svojho rodiska. Vojenský obvod Javorina po 60 rokoch definitívne zaniká,“ povedal pred zhromaždenými predseda Združenia za obnovu obce Ruskinovce Martin Pitoňák. Celý vojenský priestor je tak odteraz prístupný pre všetkých ľudí.

Podľa predsedu Urbárskej spoločnosti obce Jakubany Štefana Gulašiho dodnes niektorí aktivisti, ktorí sa zasadzovali za zrušenie Vojenského obvodu Javorina, „znášajú všelijaké vykonštruované útoky na verejného činiteľa a pritom sme prišli len chrániť naše majetky pred rozkrádaním.“ Gulaši je rád, že majetok vo vojenskom obvode sa vracia a vráti pôvodným vlastníkom, aj napriek snahe rôznych privatizačných skupín a prívržencov politických strán. Predseda urbárskeho spoločenstva zároveň vyjadril presvedčenie, aby ich majetky, ktoré získali po 20 rokoch snaženia, neboli začlenené do „nového fenoménu, a to je chránené vtáčie územie Levočské vrchy,“ uviedol Gulaši.


Poslankyňa Národnej rady SR Monika Gibalová pred všetkými účastníkmi dnešného podujatia spálila zákon, ktorým vznikol bývalý Vojenský výcvikový priestor Javorina. Ide o zákon č. 169/1949, na základe ktorého po vytvorení vojenského priestoru neskôr zanikli obce Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce. Ich obyvatelia boli následne násilne vysťahovaní. Podľa ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa tu až po 20 rokoch prichádza spravodlivosť. „Už 20 rokov máme slobodu, ale tu spravodlivosť dochádza až teraz,“ uviedol Figeľ.


Nie všetci sú však so súčasnou situáciou spokojní. Iniciátori obnovy obce Ľubické Kúpele si myslia, že zrušením Vojenského obvodu Javorina a začlenením katastrálnych území bývalých obcí pod existujúce obce sa udiala ďalšia krivda, keďže momentálne nie je možné obnoviť bývalú obec Ľubické Kúpele.


Vojenský obvod Javorina s rozlohou 31 640 hektárov vznikol vo februári 1952. Priestor slúžil najmä na výcvik tankových vojsk a protivzdušnej obrany. V roku 2002 vláda prvýkrát rozhodla o zrušení Vojenského obvodu Javorina. Výcvik armády sa tu oficiálne skončil 31. decembra 2005. Obvod mal byť zrušený v roku 2006. Generálny prokurátor a skupina poslancov však napadli novelu zákona o obecnom zriadení, v ktorej bolo ustanovenie o obnove obce Ľubické Kúpele. Ku koncu novembra 2010 boli vydané pozemky 6 243 reštituentom, čo je viac ako 76 % žiadateľov. Celková výmera vydaných pozemkov je 3 898 hektárov. O definitívnom zrušení vojenského priestoru rozhodla vláda 1. decembra 2010. Vo vlastníctve štátu by malo ostať približne 11 600 hektárov. Značnú časť pozemkov tvoria pozemky neznámych vlastníkov. Zrušením vojenského priestoru dôjde aj k zmene katastrov viacerých obcí v okresoch Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča, takže sa budú musieť prekresľovať aj mapy územno-správneho členenia Slovenska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vo Vatikáne zriadia Slovenský historický ústav v Ríme

Slovensko bude mať od budúceho roka vo Vatikáne svoju štátnu vedeckú ustanovizeň. V hlasovaní o tom rozhodli poslanci národnej rady, ktorí odobrili zriadenie Slovenského historického ústavu v Ríme, navrhnuté skupinou poslancov na čele s Jozefom Rydlom (SNS). Ústav sa bude zaoberať vedeckým výskumom, vydavateľskou činnosťou, bude odborne spolupracovať s vedeckými inštitúciami a zhromažďovať a spracovávať informácie.

Sídlisko Juh opäť patrí obci Ľubica, a nie Kežmarku

KEŽMAROK,ĽUBICA – Sídlisko Juh opäť patrí obci Ľubica, a nie mestu Kežmarok. Vláda včera totiž zrušila svoje uznesenie z 3. júla 2002, ktorým prisúdila sídlisko Kežmarku. Ľubica krátko po schválení tohto uznesenia podala podnet na Generálnu prokuratúru, ktorým podala trestné oznámenie na premiéra, členov vlády a predsedu Štatistického úradu. Podľa Generálnej prokuratúry vláda nemala ústavné ani zákonné splnomocnenie rozhodovať o tom, že územie, na ktorom leží sídlisko Juh, sa stáva súčasťou územia mesta Kežmarok.