Kultúrné dedičstvo – ochrana alebo komercia

Medzinárodná konferencia bude venovaná otázkam využívania hnuteľných aj nehnuteľných súčasti kultúrneho dedičstva, ktoré sú v správe fondových inštitúcií. Cieľom konferencie je analyzovať možnosti využívania súčasti kultúrneho dedičstva v oblasti výchovy a vzdelávania všetk ých vekových a sociálnych skupín obyvateľstva, využívanie potenciálu múzeí a iných fondových inštitúcií v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho turizmu napr. rozvojom rozličných netradičných aktivít.

25. – 27. novembra 2008, Banská Bystrica, ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU a MÚZEUM SNP BANSKÁ BYSTRICA

Hlavní organizátori
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zväz múzeí na Slovensku
Múzeum SNP Banská Bystrica

Odborní garanti sympózia
PhDr. Gabriela Podušelová,
Mgr. Marta Janovičková
Mgr. Stanislav Mičev

Cieľové skupiny
odborní zamestnanci múzeí pracujúci v oblasti múzejnej komunikácie, múzejní kurátori,
vedúci zamestnanci múzeí, zástupcovia cestovného ruchu a kultúrneho turizmu, zriaďovatelia múzeí a galérií

Termín konania
25. – 27. novembra 2008

Miesto konania konferencie
Múzeum SNP Banská Bystrica, Kapitulská 23 Banská Bystrica, konferenčná sála

Základné tematické okruhy medzinárodnej konferencie

1. Múzeum a jeho možný komerčný potenciál

2. Múzejná expozícia – základ múzejnej prezentácie
Úvodný referát:
Mgr. Marta Janovíčková, Múzeum mesta Bratislavy Bratislava

3. Špecializované múzejné expozície a ich ponuky pre verejnosť

3.1. Hradné a zámocké múzeá
Úvodné referáty: Mgr. Ján Papco, SNM – Múzeum Bojnice
PhDr. Mária Novotná, SNM – Spišské múzeum Levoča

3.2. Múzeá v prírode a ich potenciál
Úvodný referát: zástupca Múzea oravskej dediny Zuberec

3.3. Múzeum v meste – ako ďalej
Úvodný referát:
PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum Skalica

4. Múzejná výstava – koniec alebo začiatok cesty
Úvodný referát: PhDr. Hana Zelinová, SNM – Múzeá v Martine

5. Múzeum – miesto vzdelávania a poznávania
Múzeum a škola alebo škola hrou v múzeu
Úvodný referát:
Mgr. Branislav Rezník, SNM Bratislava

Prednášatelia:
poprední odborníci z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a múzejníctva v SR, zástupcovia múzeí a profesijných združení z krajín V 4, pedagógovia vysokých škôl, zástupcovia zriaďovateľov/zakladateľov múzeí

Cieľová skupina:
odborní zamestnanci múzeí a galérií, odborníci z oblasti kultúrneho dedičstva, zástupcovia tretieho sektora, zriaďovatelia múzeí a galérií, pedagógovia vysokých škôl, študenti

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Banská Bystrica

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Osvald Zahradník – divadelný a rozhlasový dramatik – spoločenské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti, Miesto konania: spoločenská sála ŠVK, Dátum konania: 2.máj 2005 o 16,00 hod. Vstupné: zdarma

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V utorok oslávime Medzinárodný deň múzeí

BRATISLAVA 17. mája 2004 (SITA) – Slovenské múzeá napriek neutešenej situácii – znižovaniu dotácií štátu a prepúšťaniu zamestnancov, oslávia v utorok Medzinárodný deň múzeí. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA Gabriela Podušelová z Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea (SNM), viaceré múzeá a galérie otvoria v utorok, ale aj v priebehu celého tohto týždňa svoje brány bezplatne. Predstavia počas roka pre verejnosť nedostupné zbierky a ponúknu rad ďalších atrakcií, akými sú ukážky reštaurovania, ale aj bezplatné ohodnotenie starožitností, určovanie nerastov, či minerálov. Snahou múzeí a galérií je prilákať čo najviac ľudí a ukázať im svoju prácu. Medzinárodný deň múzeí tak chce ukázať, že múzeum nie je len miestom vzdelávania a poznávania, ale aj miestom oddychu a zábavy pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek.

Odpovede

 1. Kultúrné dedičstvo – ochrana alebo komercia

  uskalienka si znovu nasla spravnu informaciu v pravy cas…
  aaa mozno aj niekto iny okrem nej hlada tie spravne inspiracie na spravnych miestach :wink:

  uz som zistila… je mozna i jednodnova ucast na konferencii…
  viac info: Mgr. Ivana Gállová, 0918 899 414
  ucastnicky poplatok: 300 SKK

  Konferencia
  Kultúrne dedičstvo – komercia alebo ochrana

  P R O G R A M

  25. november 2008

  10:00 – 11:00 Prezentácia účastníkov
  11:00 – 11:45 Otvorenie
  Stanislav Mičev, Múzeum SNP Banská Bystrica
  Marta Janovíčková, Zväz múzeí na Slovensku
  Príhovory hostí
  Pavol Šimunič, Ministerstvo kultúry SR
  11:45 – 13:00
  Múzeum a jeho komerčný potenciál
  Gabriela Podušelová, Ministerstvo kultúry SR
  Múzeum SNP a moderný marketing
  Dalibor Lesník, Múzeum SNP Banská Bystrica

  13:00 – 14:00 Prestávka

  14:00 – 15:00 Múzejná expozícia – základ múzejnej prezentácie
  Múzejná expozícia – základ múzejnej prezentácie
  Marta Janovíčková, Múzeum mesta Bratislavy
  Historické objekty ako múzejné expozície
  Eugen Labanič, Slovenské technické múzeum Košice

  15:00 – 15:15 Prestávka

  15:15 – 17:30 Múzeum v meste – ako ďalej
  Múzeum v meste – ako ďalej I
  Viera Drahošová, Záhorské múzeum Skalica
  Múzejné expozície v historickom jadre mesta a ich úlohy
  Marianna Novotná, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
  Múzeum v meste – ako ďalej II
  Vladimír Hospodár, Peter Kadlec, VHÚ – Vojenské historické múzeum Piešťany

  Diskusia

  17:45 Spoločenské stretnutie

  ———————

  26. november 2008

  8:45 – 9:00 Prezentácia účastníkov

  9:00 – 10:30 Špecializované múzejné expozície a ich ponuky pre verejnosť – Hradné a zámocké múzeá
  O komercii trocha inak
  Ján Papco, SNM – Múzeum Bojnice
  Skúsenosti Spišského múzea v Levoči s využívaním historických objektov
  Mária Novotná, SNM – Spišské múzeum Levoča
  Cesta od ruiny po múzeum
  Attila Ágocs, Hradné múzeum Fiľakovo
  Živý hrad Ľubovňa
  Dalibor Mikulík, Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa
  Formy uchovávania kultúrneho dedičstva na príklade zbierok šľachtických rodín
  Jana Jaďuďová, Katedra enviromentálneho managementu, UMB Banská Bystrica

  10:30 – 10:45 Prestávka
  10:45 – 13:00 Špecializované múzejné expozície a ich ponuky pre verejnosť – Múzeá v prírode
  Múzeá v prírode a ich návštevnícky potenciál
  Marianna Janoštínová, Múzeum oravskej dediny Zuberec
  Návštevnícke programy v Múzeu oravskej dediny
  Richard Janoštín, Múzeum oravskej dediny Zuberec
  Osobitosti práce s verejnosťou v múzeách v prírode
  Katarína Očková – Molnárová, SNM – Múzeá v Martine
  Národná kultúrna pamiatka Kalište – netradičné múzeum v prírode
  Roman Hradecký, Múzeum SNP Banská Bystrica

  Diskusia

  13:00 – 14:00 Prestávka

  14:00 – 16:00 Múzejná výstava – koniec alebo začiatok cesty
  Múzejná výstava – koniec alebo začiatok cesty
  Hana Zelinová, SNM – Múzeá v Martine
  Popularizácia vedy formou múzejných výstav
  Dana Šubová, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
  Umenie osloviť
  Zdenka Letenayová, Múzeum telesnej kultúry Bratislava

  Diskusia

  16:00 Múzeum SNP a jeho aktivity – prehliadka stálej expozície

  ——————

  27. november 2007

  8:45 – 10:00 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a jeho ponuka verejnosti – prehliadka múzea

  10:00 – 10:15 Prezentácia účastníkov

  10:15 – 13:00 Múzeum – miesto vzdelávania a poznávania
  Múzeum a škola alebo škola hrou v múzeu
  Branislav Rezník, Slovenské národné múzeum Bratislava
  Vzdelávanie a poznávanie v múzeu – je možná komercia?
  Marián Číž, Múzeum vo Sv. Antone
  Prezentačné aktivity Stredoslovenského múzea od roku 2004
  Zuzana Drugová, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
  Múzeum miesto vzdelávania a poznávania v praxi
  Zuzana Krempaská, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves

  Diskusia

  13:00 Zhodnotenie konferencie a záver

Comments are closed.