Deň múzeí: Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa

Liptovské múzeum Ružomberok, Festival slovenských múzejníkov – celodenné programové podujatie s prezentáciou, Miesto konania: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Dátum konania: 18.máj 2005, Vstupné: nie je zdarmaAko sa vec stane zbierkovým predmetom – výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti a širokú verejnosť
Miesto konania: Národopisné múzeum Liptovský Hrádok, NKP Čierny orol Liptovský
Mikuláš, Liptovské múzeum Ružomberok
Dátum konania: 19. máj 2005
Vstupné: zdarma

Múzeum Spiša Spišská Nová Ves

Čo nevidíš okom, to mikroskop ukáže! – prehliadka expozície s odborným výkladom, premietanie videozáznamov s prírodovednou tematikou, určovanie rastlín a zakladanie herbára.
Miesto konania: múzeum – Expozícia prírody a histórie Spiša
Dátum konania: 18. máj 2005
Vstupné: za kúpu pohľadnice v hodnote 5,-Sk (dospelí aj deti)

Netradičná prehliadka šľachtického sídla – Dobové hudobné nástroje ožívajú – sprevádzanie návštevníkov sprievodkyňami oblečenými v dobových kostýmoch, ukážky z každodenného života šľachty – stolovanie v salónoch, spoločenské hry, práca služobníctva v kuchyni. Ožívajú hudobné nástroje – ukážka hry na pozitívoch, klavichordoch, klavíroch, stolových klavíroch – rozdiel medzi stredovekou a súčasnou hudbou.
Miesto konania: Markušovce, Kaštieľ – Expozícia historického nábytku, Letohrádok
Dardanely – expozícia klávesových hudobných nástrojov
Dátum konania: 18. máj 2005
Vstupné: za kúpu pohľadnice v hodnote 5,-Sk (deti, študenti, dôchodcovia)
Za kúpu katalógu v hodnote 15,-Sk (dospelí)

Ako žili naši starí a prastarí rodičia – prehliadka expozícií s ukážkou tkania na krosnách, prehliadka výstavy Zberateľstvo – môj koníček – výstava, ktorá okrem iného prezradí, kedy a kde vznikla prvá kocka cukru, kedy a ako sa začali zbierať známky, čím žehlili a v čom prali naše prababičky, kedy vzniklo prvé pero, prvé zápalky a mnoho iných tajomstiev a prekvapení, Čo sme vybrali z depozitára – hádanie a určovanie predmetov dennej potreby našich predkov
Miesto konania: Smižany, Expozícia ľudovej kultúry dolného Spiša a Rodný dom kpt.
J.Nálepku
Dátum konania: 18. máj 2005
Vstupné: za kúpu pohľadnice v hodnote 5,-Sk (deti aj dospelí)

Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa
Otvorenie letnej turistickej sezóny dňa 1.5.2005 na hrade a skanzene v Starej Ľubovni je pre návštevníkov a širokú verejnosť už niekoľko rokov dňom bezplatnej prehliadky expozícií.
Medzinárodnému dňu múzeí 2005 je venovaná výstava Antiqua Liblaw, Stará Ľubovňa v zrkadle storočí a nová expozícia Remesiel na hrade.
18. máj bude taktiež dňom otvorených dverí na hrade, skanzene a v Červenom Kláštore.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Trnava, Žilina

Západoslovenské múzeum Trnava, Noc v múzeu – Svetlo v tmách – v rámci toho sú pripravené podujatia a prehliadka expozícií a výstav a to: 20,00 – vernisáž výstavy Petrolejové lampy a výstavy Naiva z Kovačice, 21,00 – 21,30 Performance pre fotografov: Svetlá v oknách múzea, 22,00 Večer poézie v spolupráci s Literárnym klubom Trnava, 24,00 Polnočný koncert a počas večera bude možné vypiť si kávu alebo čaj v štylizovanej kaviarničke na II. poschodí múzea, Dátum konania: 14. máj 2005 od 19,30 do 01,00 hod. Vstupné: zdarma

Deň múzeí: Banská Bystrica

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Osvald Zahradník – divadelný a rozhlasový dramatik – spoločenské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti, Miesto konania: spoločenská sála ŠVK, Dátum konania: 2.máj 2005 o 16,00 hod. Vstupné: zdarma

Deň múzeí: Šarišské múzeum Bardejov

Deň remesiel – akcia zameraná na ukážky prác remeselníkov, výroba keramiky, točenie píšťaliek, šindliarstvo atď., o 14,00 hod. – vystúpenie folklórneho súboru Topľan. Miesto konania: skanzen Bardejovské kúpele. Dátum konania: 15. mája 2005, Vstupné: 40,- Sk, zľavnené 20,-Sk a 10,-Sk

Deň múzeí: Kremnica, Levice, Liptovský Mikuláš

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
18. máj 2005:

– vstup do všetkých expozičných a výstavných priestorov zdarma
– o 9,45 hod. – vystúpenie sokoliarskej skupiny sv.Bavona z Banskej Štiavnice, krátka prednáška o ochrane prírody a o živote dravcov, ukážka výcviku dravých vtákov a možnosť vyskúšať si prácu s dravcami (repríza tohto programu sa uskutoční špeciálne pre žiakov kremnických škôl pre sluchovo postihnutú mládež a osobitnej školy).