krypta

(fr. cryptes) podzemná, krytá chodba


1) podzemná zaklenutá chodba,

koncha

(lat. concha – lastúra)

epitaf

(gréc. epitafion) pôvodne pohrebná reč

Kalinčiakovo, románsky kostol

Románsky kostolík, ktorý sa považuje za jednu z najkrajších románskych pamiatok na Slovensku  sa nachádza na miernej skalnatej vyvýš…

Nemčiňany, kostol

Neskororománsky kostol s kvadratickou svätyňou a dvojicou mladších sakristii je situovaný na návrší na východnom okraji obce v areáli st…

Čankov, evanjelický kostol

Pôdorys kostola tvorí lod v tvare gréckeho kríža a staršia predsunutá pravdepodobne v jadre gotická hranolová veža s barokovou helmicou. …