Kostolu sv. Jakuba v Levoči udelili titul Bazilika minor

Obrázok k článku

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba v Levoči získal titul Bazilika minor, stala sa z neho teda menšia bazilika. Levoča je jedným z mála miest sveta, kde sa nachádzajú dve menšie baziliky, tento titul nesie totiž aj kostol na Mariánskej hore. Ako dnes informoval Kamil Tomčofčík z marketingového oddelenia mesta, pápež František prostredníctvom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí vyhovel žiadosti spišského biskupa Štefana Sečku a povýšil starobylý Chrám sv. Jakuba na Baziliku minor. „Udelenie titulu Bazilika minor prináša so sebou aj záväzky a povinnosti,“ uvádza v liste dekanovi levočskej farnosti Františkovi Dlugošovi biskup Sečka. V súčasnosti sa titul bazilika používa na označenie chrámov postavených v rustikálnom architektonickom štýle alebo pripadá tým chrámom, ktoré získali čestný titul pre svoj staroveký pôvod, význam, intenzitu a rozsah pastoračnej.

 

„Chrám sv. Jakuba patrí k najvýznamnejším pamiatkam sakrálneho umenia na Slovensku. Spolu s Kostolom návštevy Panny Márie, ale i ďalšími bohostánkami v meste utužujú vieru v Boha u levočských veriacich a podieľajú sa na posilňovaní morálnych hodnôt v meste. Sme veľmi hrdí, že v Levoči sú dve takéto baziliky menšie,“ uviedol primátor mesta Milan Majerský. Aj podľa správcu farnosti Františka Dlugoša, ide o poctu pre mesto, že sa na jeho území nachádzajú dve takéto baziliky. Veriaci v nich môžu za určitých podmienok získať plnomocné odpustky.

 

Chrám sv. Jakuba bol postavený v prvej polovici 14. storočia a patrí medzi najväčšie gotické kostoly na Slovensku. Bohoslužby slúži denne už 700 rokov ako farský kostol bývalého slobodného kráľovského mesta. Okrem samotného chrámu sú národnými kultúrnymi pamiatkami i diela stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilassyho. V roku 1392 na severnej strane kostola pristavili kaplnku sv. Juraja, neskôr i severný a južný vchod. V 16. storočí nad kaplnkou postavili jednu z prvých renesančných stavieb Levoče, bibliotéku. Pôvodnú vežu kostola zničilo niekoľko požiarov, novú dokončili v roku 1858. Pozornosť pútajú najmä gotické oltáre v interiéri chrámu, najmä hlavný oltár, ktorý zhotovil Majster Pavol z Levoče z lipového dreva a je najvyšší svojho druhu na svete, má 18,62 metra. Zatiaľ posledné reštaurovanie oltára bolo ukončené v tomto roku, trvalo tri roky.

 

V Spišskej diecéze boli doteraz povýšené na baziliky tri chrámy. Prvým bol spomínaný Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ktorý bol vyhlásený za Baziliku minor pápežom Jánom Pavlom II. 26. januára 1984, ďalším farský Kostol povýšenia Svätého kríža v Kežmarku. Ten bol vyhlásený za Baziliku minor rovnako pápežom Jánom Pavlom II. dňa 29. júla 1998. Tretím je spomínaný Kostol Sv. Jakuba v Levoči, ktorý pápež František povýšil 28. septembra 2015. Oficiálne prečítanie dekrétu o vyhlásení Baziliky minor sa uskutoční počas Prvej adventnej nedele, 29. novembra.

 

V bazilike má byť umiestnený znak Svätého Otca, Apoštolského stolca a celé znenie apoštolského breve, ktorým bol udelený titul baziliky. Bazilika minor, teda menšia bazilika, môže používať aj pápežské skrížené kľúče na zástavách chrámu a na pečiatke. V menších bazilikách sa každý rok osobitným spôsobom slávia sviatok Katedry svätého Petra, slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, výročie voľby a začiatok pastierskej služby najvyššieho veľkňaza, teda pápeža. Takto sa prejavuje puto, ktorým sa Bazilika minor zjednocuje s rímskou katedrou sv. Petra.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dóm sv. Mikuláša povýšil na baziliku apoštolský nuncius

Na Baziliku minor, v preklade menšiu baziliku, dnes povýšil Dóm sv. Mikuláša v Trnave apoštolský nuncius Mario Giordana. Giordana do Trnavy prišiel v mene Svätého Otca Benedikta XVI. “Povýšenie na baziliku zosobňuje vzťah Svätého Otca k Trnavskej arcidiecéze, ktorá je teraz ešte viac spojená s Ježišom,“ povedal veriacim Giordana.